Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

5th Grade Vocabulary Prep Giveaway
$2.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - 5th Grade Vocabulary Prep

The most advanced vocabulary learning tool in the App Store!
$2.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. 5th Grade Vocabulary Prep is now available on the regular basis.

The most advanced vocabulary learning tool in the App Store!

5th Grade Vocabulary Prep was designed to improve vocabulary skills in the classroom and at home:
• Click to listen to a pronunciation of each word, its meaning, and a sample sentence
• Study hundreds of vocabulary words at your own pace with guided step-by-step learning
• Specifically appropriate content chosen at the 5th grade level
• Students can read through words and definitions as many times as they need for review
• Word and definition quizzes are used to reinforce learning, ensuring that students understand each word in a section before they continue
• When they're ready, students can take the test to move on to the next level (they'll need to get at least 90% correct to advance)

"This is a great way to learn about 5th grade spelling and vocabulary it can help you get better grades in school and be a better speller"

"Amazing app - This app is very helpful to my daughter's vocabulary"

"Great app for 4th and 5th graders. Super to build your vocabulary!!!!"

> No In-App Purchase required, all content is included!

Aligned with CCSS - Common Core State Standards for 5th Grade:
• Acquire grade-appropriate conversational, general academic, and domain-specific words
• Determine the meaning of words and phrases in a text relevant to a grade 5 topic or subject area
• Use sentence-level context as a clue to the meaning of a word or phrase
• Read with sufficient accuracy and fluency to support comprehension
• Read on-level text with purpose and understanding

Audio feature:
• Students can click each word, its meaning, and a sample sentence to listen to the audio as often as needed
• Students will be able to listen to each of the available answers in tests and quizzes before selecting their choice
• Students are congratulated on a job well done, or will hear the example sentence repeated as a reminder if they answer incorrectly

Additional features:
• Enter as many student names as you need
• Just like a set of flash cards, any word a student gets wrong on one of the practice quizzes is returned to the "back of the deck" and will be asked again to make sure the student can answer every word in that section correctly
• Email a student's specific test results or a recap of their full progress
• Password protected administrator section allows you to review student scores and track student improvement

Word list includes:
abide
abolish
abrupt
achieve
brim
broadcast
budget
canine
careless
competition
compromise
debris
desire
destiny
elaborate
emphasize
engrave
fascinate
fatigue
frantic
gaze
genuine
gripe
heroic
hoax
hover
immature
imply
influence
jealous
jovial
lanky
loyal
massive
menace
modify
nominate
notable
novice
oath
obstacle
obvious
penalty
peril
persist
receipt
recite
restrain
sample
soothe
suspect
temporary
timid
tinker
unity
vigor
volunteer
& hundreds more!

*With practice you can achieve your best scores!*

We love to hear from you!
Please send any feedback or questions to support@peekaboo.mobi

Peekaboo Studios is a member of Moms with Apps, a collaborative group of family-friendly developers seeking to promote quality apps for kids and families.
Recommended Ages: 8-10
Categories: Reading, Vocabulary

Προγραμματιστής:

Peekaboo Studios LLC

Κατηγορία:

Education

Έκδοση:

3.0

Μέγεθος:

42.91 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το 5th Grade Vocabulary Prep

Windows Giveaway of the Day
$19.99
free today
FolderIco επιτρέπει να προσαρμόσετε το εικονίδιο της κάθε φάκελο των Windows με ένα κλικ!