Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Abjad Calculator Giveaway
$0.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - Abjad Calculator

This amazing app can convert any word into its corresponding numerical value based on the Abjad system.
$0.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. Abjad Calculator is now available on the regular basis.

Introducing the Abjad Calculator! This amazing app I've created can convert any word into its corresponding numerical value based on the Abjad system. It works seamlessly in three languages: English, Arabic, and Persian.

Now, let me tell you about the fascinating concept of Abjad numbers. In this ancient system, each letter is assigned a specific numerical value. By converting words into numbers, you can explore the hidden numerical patterns and symbolism within language.

With the Abjad Calculator, you can unlock a whole new dimension of understanding and exploration. Discover the numerical significance of names, words, or even entire sentences. Unleash your curiosity and delve into the mystical world of Abjad numbers.

Whether you're a language enthusiast, a numerology enthusiast, or simply curious about the hidden meanings behind words, the Abjad Calculator is here to assist you. It's user-friendly, versatile, and designed to make your journey into the realm of Abjad numbers both enjoyable and enlightening.

So, why wait? Download the Abjad Calculator now and embark on a fascinating journey of discovery!

Προγραμματιστής:

Mohammad Meshkani

Κατηγορία:

Lifestyle

Έκδοση:

1.2

Μέγεθος:

17.36 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Abjad Calculator

Windows Giveaway of the Day
$14.95 per month
free today
Εγγραφή και λήψη ήχου από οποιαδήποτε πηγή που παίζει στον υπολογιστή σας.