Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

ActsOfKindness Giveaway
$0.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - ActsOfKindness

Welcome to Acts of Kindness, the ultimate app designed to inspire and track your daily acts of kindness.
$0.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To ActsOfKindness
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Welcome to Acts of Kindness, the ultimate app designed to inspire and track your daily acts of kindness. Whether you’re looking to make a small gesture that brightens someone's day or a significant impact in your community, our app provides endless ideas and tracks your journey towards becoming a more compassionate and mindful individual.

Key Features:

Random Acts of Kindness: Discover new ways to spread kindness every day. With over 1000 unique suggestions, you'll never run out of ideas to make a positive impact on those around you.

Progress Tracker: Keep track of your completed acts of kindness and see your journey of compassion unfold. For every 5 acts of kindness, earn a new achievement sticker to celebrate your progress.

Achievements: Earn cute, motivational stickers for every milestone you reach. Display them proudly and stay motivated to continue your kindness journey.

Daily Challenges: Participate in daily challenges designed to push you out of your comfort zone and help you make a difference. Each challenge is an opportunity to grow and spread positivity.

Gratitude Journal: Reflect on your acts of kindness and express gratitude. Journaling can improve your mental health and well-being, making you more aware of the good things in your life.

Notes: Jot down your thoughts, ideas, and reflections in the notes section. Keep track of your experiences and revisit them whenever you need a boost of inspiration.

Breathing Exercises: Incorporate mindfulness and relaxation into your routine with guided breathing exercises. Set a timer for 1, 5, or 10 minutes, or customize your own, and follow along with visual guides to calm your mind and body.

Push Notifications: Stay on track with gentle reminders to perform acts of kindness. Push notifications ensure you never miss a chance to make someone's day better.

Rate Us: Enjoying the app? Rate us on the App Store and let others know how Acts of Kindness has positively impacted your life.

Background Music: Enjoy soothing background music while using the app. The relaxing sounds help create a peaceful environment conducive to reflection and mindfulness.

Why Choose Acts of Kindness?

Acts of Kindness is more than just an app; it’s a movement towards a kinder, more mindful world. Our features are designed to integrate seamlessly into your daily life, making it easy to practice kindness and mindfulness, and improve your mental health. Whether you're at home, at work, or on the go, Acts of Kindness helps you spread positivity and joy.

Join a community of like-minded individuals dedicated to making the world a better place, one small act at a time. Download Acts of Kindness today and start your journey towards a more compassionate and fulfilling life.

Προγραμματιστής:

James Schmidt

Κατηγορία:

Health & Fitness

Έκδοση:

2.0.2

Μέγεθος:

4.44 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το ActsOfKindness

Windows Giveaway of the Day
$29.95
free today
Μετατρέψτε όλα τα παρόμοια ή σχετικά αρχεία σε ένα μεγάλο αρχείο PDF.