Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

BasicFrac Fractions Giveaway
$0.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - BasicFrac Fractions

Fraction addition and subtraction.
$0.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. BasicFrac Fractions is now available on the regular basis.

A power learning aid combining Coaching Calculators and Guides to help students master modern school methods of addition, subtraction, multiplication, division and comparison of fractions.

Fraction addition and subtraction
- improper fraction method
- mixed number method
- stacked and line format

Fraction multiplication and division
- reduction after multiplication
- cross canceling

Fraction comparison
- cross multiplication
- multiplying denominators
- Least Common Denominator

Fraction conversion
- mixed numbers to improper fractions
- improper fractions to mixed numbers

Equivalent fractions using the LCD
Reduction using the GCD (GCF)

For convenience, the app also includes :

Prime factorization by a factor tree

Least Common Multiple
- prime factorization
- listing multiples

Greatest Common Divisor or Greatest Common Factor
- prime factorization
- listing divisors

Προγραμματιστής:

Walter Kissach

Κατηγορία:

Education

Έκδοση:

7.0

Μέγεθος:

10.58 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το BasicFrac Fractions

Windows Giveaway of the Day