Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Battle of Dragon Ring Giveaway
$0.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Battle of Dragon Ring

An exciting stylized adventure game.
$0.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Battle of Dragon Ring
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Unleashed by a mysterious power from the Eternal Seal, the Devil Dragon becomes the biggest threat to the whole world.
The world is in chaos! Peace is broken, lands are poisoned, lives are slain and souls are tormented.
The Dragon Ring! Only the Dragon Ring can make Dragons sealed, but it was gone, long gone.
To find the Dragon Ring, many braves have joined our marvelous journey.
But it was only the beginning.

Experience an exciting adventure, defeat the mysterious Devil Dragon, don't ever miss it.

[Exciting battles ]
The incomparable thrill of combat, what are you waiting for?
Warriors, rampage through the battlefield, exciting!
Archers, a hundred bull's eye without a single miss, exciting!
Swordsmen, devastate anything before them, exciting!
Mages, manipulate the mysterious power of magic, exciting!
Balanced classes, await for your command!

[Awesome creatures]
Ready to fight the Devil Dragon with an unparalleled courage?
The fiercest and most dangerous dragon, awesome!
The bravest and toughest companion, awesome!
The coolest and most powerful equipment, awesome!
Let's hunt the most dangerous creatures, we are waiting for you tonight!

[Numerous gifts]
The most generous gift ever!
Daily check in for gifts!
Daily activities for gifts!
Arena ranking for gifts!
The strongest one with the most generous gift! Dominating!

Fan Site: https://www.facebook.com/SytxBodr
Official Site: http://en.siyoutianxia.com
Service mail: kingliu7727@gmail.com

Προγραμματιστής:

ThinkGame

Κατηγορία:

Games

Έκδοση:

4.2.2

Μέγεθος:

315.01 MB

Βαθμολογία:

9+

Γλώσσες:

English, Russian, Chinese, Thai, Chinese, Vietnamese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Battle of Dragon Ring

Windows Giveaway of the Day
$21.00
free today
Η high-end λύση λογισμικού για screenshots και βίντεο συλλαμβάνει!