Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Biomania Giveaway
$2.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Biomania

Biomania is a test preparation app that will help you get ready for the AP Biology exam or your semester finals.
$2.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Biomania
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

What is Biomania?
Biomania is a test preparation app that will help you get ready for the AP Biology exam or your semester finals.

What does Biomania cover?
Biomania consists of 308 interactive multiple choice and 114 free response questions. The questions cover content from the following areas:

• Biochemistry
• Cells and Membranes
• Enzymes and Cellular Respiration
• DNA, RNA, Protein
• Mitosis and Cell Communication
• Evolution (Natural Selection, Population Genetics Speciation, and Phylogenetics)
• Meiosis and Genetics
• Plant Systems (Water Transport, Phototropism, and Photosynthesis)
• Animal Systems (Nervous, Immune system, Homeostasis)
• Ecology (Populations, Communities, Ecosystems, Biogeochemical Cycles)

How does Biomania work?
You can choose specific areas to focus on (recommended if you’re studying for a unit test or semester final). Or you can have the app give you questions chosen from throughout the curriculum (recommended if you’re preparing for the AP exam or a cumulative course final).

Multiple choice questions are written and delivered in a way that that makes learning effective and efficient. If you get the answer right, you get immediate positive feedback. If you get it wrong, you get a hint about the correct answer. Study the hint carefully, because after a random interval, you’ll get the question again.

Free response questions provide you with AP style prompts. Your job is formulate the best answer, compare it to a sample answer, and then decide if you want to see that same prompt again.

Work at your own pace: the app saves your progress on each area from session to session.

Προγραμματιστής:

sciencemusicvideos LLC

Κατηγορία:

Education

Έκδοση:

1.1

Μέγεθος:

67.93 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Biomania

Windows Giveaway of the Day
$34.95
free today
Power up your videos and save space on your devices!