Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

CALC Smart Giveaway
$0.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - CALC Smart

CALC is a Unique, Super-Intelligent, Multi-Functional tool designed to simplify your day and save time!
$0.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To CALC Smart
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

CALC is a Unique, Super-Intelligent, Multi-Functional tool designed to simplify your day and save time!

* Featured numerous times for it's Special Powers that stem from User Ideas ~ That means you ;-)

What's New in the latest release?! Now optimized for iOS 9:
- iPAD multitasking
- 3D Touch shortcuts
- Spotlight searching of History
- Apple watch OS 2.0 native App with haptic
(Note: watch OS 1.0 support discontinued)

What's so special about CALC??
- It's the original scientific calculator to do instant results as you type :-)
- It has sophisticated History with dates and a Tape roll with instant summaries too
- The Notification Center Widget was designed to save you space and just do the math
- Built in Converter capabilities are readily available with just a swipe on your results (*)
+ A unique Tip Estimator with approximations, instant Fractions, User-definable functions (*) and many Customization Options to sync your eyes, fingers and mind into one seamless experience!

CALC features basic as well as all the advanced scientific functions, unit & currency conversions, and an elegant UI which you can redesign to even add a parallax background image (*)... A quick built-in timer can help your track your remaining minutes and seconds during a test or a workshop without having to leave the calculator screen.

(*) Preview available with upgrade options

WARNING! In the unlikely even that you are still reading this, you can keep on going to learn more or just download CALC already and try it's awesome powers first hand ... or first finger to be exact ;-)

CALC is really clever.
CALC can do live math expressions: From a simple expression like "1+2" to more advanced expressions like "3+(3x9(80+sin(90)))"

Advanced calculator.
By swiping left and right on CALC, you can easily access over 55+ advanced math functions + limitless number of your own!

History log.
CALC remembers what you have calculated. Swipe up, and you can see all your previous calculations and perform aggregate functions.

Built in converter.
Convert your results in 21 common categories, including currency and one extra custom category where you can define your own units and conversions.

Colorful Themes.
Limitless lovely themes for you to browse, including optional parallax background image of your choice!

Easy access.
Tap & Hold a math expression to edit it. Shake your device to undo
Tap & Hold a number key for smart parenthesis
Tap & Hold the decimal point for RANDOM decimal
Tap & Hold the “ans” key for answer history or M+/- feature
Tap & Hold the “÷” key for 1/x
Tap & Hold the “-” key to negate
Text style Edit option for Expressions
Tapping sound options
... and a lot more!

=D

Προγραμματιστής:

QApps LLC

Κατηγορία:

Utilities

Έκδοση:

3.4.17

Μέγεθος:

9.56 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

Czech, English, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Chinese, Slovak, Spanish, Thai

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το CALC Smart

Windows Giveaway of the Day
$39.00
free today
Επιδιορθώστε τα Windows, καθαρίστε το μητρώο και μεγιστοποιήστε την απόδοση του υπολογιστή σας με 1 κλικ