Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Calculator Pro - Note Calculator Giveaway
$0.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Calculator Pro - Note Calculator

Best calculator on your iPad and iPhone! Apple Watch: Now supports Apple Watch.
$0.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Calculator Pro - Note Calculator
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Best calculator on your iPad and iPhone!

Apple Watch:
Now supports Apple Watch.

Features:
* History add note function, write, write what
* Auto adjust height of the history list, no matter how long the calculation process can be displayed in full
* History can be shared via e-mail
* 20 themes, there is always you like

Basic functions:
* Big button layout
* Backspace key
* View and edit a history of your calculations
* Basic Calculations (+, -, ×, ÷, %, 1/x, ^, Abs)
* Multiple Button sounds, and button sound is mutable
* Use both calculators in portrait or landscape mode

URL schemes: HCDayCalculator://

Download it now and feel of this calculator is how classic

Προγραμματιστής:

LingLing Chen

Κατηγορία:

Utilities

Έκδοση:

1.8

Μέγεθος:

6.75 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Bokmål, Portuguese, Chinese, Spanish, Swedish, Chinese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Calculator Pro - Note Calculator

Windows Giveaway of the Day
$19.95
free today
Βρείτε και ανακτήστε τα περισσότερα πλήκτρα προγράμματος και παιχνιδιού!