Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Calculator! Voice & Effect Giveaway
$4.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - Calculator! Voice & Effect

The second most interesting calculator in the world!
$4.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. Calculator! Voice & Effect is now available on the regular basis.

The second most interesting calculator in the world!!

√ Alien, Piano, Animals, Robot, Chinese, English. Up to 39 amazing audio effect.
√ Touch and edit.
√ Great math practices.
√ Most user friendly Calculator.
√ Tip Calculator.
√ Scientific Calculator.
√ Statistic Calculator.

Check other amazing features:

# Color hint, users can use color hint to know command such as 2^n is from x^y or 2^x and can help users to identify some command priority issues, you can choose your favorite color from the setting page.

#Basic functions
- add (+)、minus (-)、multiply (*)、divide (/).
- square root (sqrt).

#Advance functions for scientific calculations
- trigonometric functions: sin、cos、tan, sin^-1、cos^-1、tan^-1.
- hyperbolic functions: sinh、cosh、tanh、sinh^-1、cosh^-1、tanh^-1.
- advanced factorial function supports real number: n!.
- log、ln、log2、x^2、x^3、x^-1、10^x、2^x、e^x、x^y、yroot.

#bracket: easy for grouping your input.
- (、).

# Dedicated panel for trigonometric and hyperbolic functions.

# History supported, you can restore your input from history panel.

# Cache panel for trigonometric and hyperbolic functions.

==== Special Bonus on iPhone/iPod Touch =====

# Tip Calculator, including:
- Tip rate, Split, Tax, Group.

=========iPad SPECIAL Feature ==========

# Advanced functions

- Multiplication
* 1~9, 1~20 Table
* Practices

- Addition practice
* Max 10
* 1~9
* 1~20
* 1~99

- Statics function
* Data array: sort, sum, mean, standard deviation, variance.
* Possion
* NegativeBinomial
* Binomial.
* Hypergeometric

=================================

Προγραμματιστής:

Eric Peng

Κατηγορία:

Utilities

Έκδοση:

1.9.11

Μέγεθος:

27.36 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, Chinese, Chinese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Calculator! Voice & Effect

Windows Giveaway of the Day
$14.95 per month
free today
Ο καλύτερος μετατροπέας και πρόγραμμα λήψης Spotify.