Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Calculators and Circuits Giveaway
$1.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Calculators and Circuits

A collection of data calculators and converters.
$1.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Calculators and Circuits
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

THNAKS FOR DOWNLOADING AND USING THIS USEFUL APP!!
More Than 20 Calculators and Converters!!
*Slider to change value quickly and calculate result while sliding.
This application is easy to use , it can be used for the following :
-74HC08 Logic AND Gate on Breadboard.(Free Pass)
-74HC32 Logic OR Gate on Breadboard.(Free Pass)
-74HC00 Logic NAND Gate on Breadboard.(Silver Pass)
-74HC02 Logic NOR Gate on Breadboard.(Silver Pass)
-LM317T Voltage Regulator Circuit 5V on Breadboard.(Free Pass)
-LM317T Voltage Regulator Circuit Adjustable.(Silver Pass)
-74HC04N Hex Inverter(NOT Logic Gate).(Free Pass)
-A guide to use the breadboard.
-RC Low Pass Filter on a breadboard .
-Wavelength(TEM)(calculate wavelength inside a waveguide) Calculator(Free).
-RF Power Ratio Calculator(Free).
-Power Density Calculator.(Requires Bronze Pass)
-Skin Depth Calculator(Free).
-Capacitor Charge and Time Constant Calculator.(Requires Bronze Pass)
-Power Added Efficiency Calculator.(Requires Bronze Pass)
-Noise Figure and Noise Temperature Calculator.(Requires Bronze Pass)
-Free Space Path Loss Calculator. (Requires Bronze Pass)
- Link Budget Calculator. (Requires Bronze Pass)
-T-Pad Attenuator Calculator.(Requires Bronze Pass)
-Stepper Motor Calculator.(Requires Bronze Pass)
-Capacitor Impedance Calculator.(Requires Bronze Pass)
-VSWR Return Loss Calculator.(Requires Bronze Pass)
-RMS Voltage Calculator.
-Temperature converter
-LC Tank Circuit
- Finding the value of resistor using color code(resistor color code calculator).
- Finding the value of inductor using color code(inductor color code calculator).
- Ohm's law calculator .
- Power calculator.
- 555 timer (astable) calculating output frequency.
- 741 op-amp inverting and non-inverting configuration ,calculating the output voltage.
- FM Transmitter (simple design of an FM transmitter) calculating output frequency or required capacitor value.
-Binary to Decimal and Decimal to Binary converter

Προγραμματιστής:

Mustafa T. Mohammed

Κατηγορία:

Utilities

Έκδοση:

2.5.3

Μέγεθος:

25.59 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Calculators and Circuits

Windows Giveaway of the Day
$29.90
free today
Ισχυρή συσκευή εγγραφής οθόνης για λήψη οθόνης υπολογιστή, οθόνης iPhone και ήχου.