Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

CamoGraphy Giveaway
$0.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - CamoGraphy

HDR photography for the most difficult lighting situations
$0.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. CamoGraphy is now available on the regular basis.

√ Minimum battery consumption for recording videos and taking photos.
√ HDR photography for the most difficult lighting situations.
• You can adjust the input pictures, such as fusion.
• You can save input pictures taken for HDR separately and load them later

√ ISO and shutter speed priority, controls.
• When you adjust ISO manually. shutter speed adjusts automatically.
• When you adjust shutter speed manually. ISO adjusts automatically.
• Manual controls over exposure, focus, white balance and colour tint, and many more.
• 4 Preset programs, 2 lens programs ( macro and long shot ), 2 shutter programs ( low light and fast subjects ).

√ Video recording with ability to pause.
• You can also merge your videos from the photo library.

Other Camera features :
√ Timer with consequent number of shots and warning flash.
√ Camera burst mode captures up to 30 frames per second in 1920 x 1080 pixel.
• You can make collage photos out of your videos.
√ Stabilizer ( anti shake ).
√ Live preview.

Photo managing :
√ Delete multiple photos at once from the device camera roll.
√ View medias additional information like EXIF data from camera roll.

Other Editing features :
√ Professionally designed artistic color effects.
• 29 color effects, you can adjust :
- Intensity
- Gradient
- Basic adjustments
- Vignette.
• For some effects you can also adjust :
- Tint color
- Bleach intensity.

√ Basic Adjustments :
- Basic adjustments with use of processing on raw data. so adjusting one will not affect others.
- Quality of images don't degrade as user stacks or undos since this does not use compressed JPEGs for stacking history modifications.
• Shadows
• Brightness
• Exposure
• Contrast
• Fade
• Hue
• Grain
• Saturation
• Vignette
- You can adjust center, radius and color of the vignette.
• Sharpness.

√ Colorize
• Mono Color
• Radial black and white
- Ideal for applying lens vignette.
• blends include :
- Shadows ( screen )
- Midtones ( Soft light )
- Highlights
- Overlay
- Exclusion
- Hard light
- Darken
- Lighten
- Difference
- Negation
- Multiply
- Dodge
- Burn
• Posterize

√ Lenses
• Dept of field
• Tilt shift vertical and horizontal.
• Bulge
• Pinch

√ Borders
• 25 borders combinations.

√ Adding GPS information to pictures and view picture detail data.
√ Crop and rotate picture.
√ Quick and fast one place shoot and edit.
√ Very low battery consumption when editing pictures.

Sharing :
√ Instagram, Twitter, Facebook*, Flickr*, Email and many more.
* Facebook and Flickr sharing requires their relative apps be installed on your device.

Development:
Roham Akbari

Προγραμματιστής:

bioDigits LTD.

Κατηγορία:

Photo & Video

Έκδοση:

3.7.5

Μέγεθος:

13.96 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

Arabic, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Chinese, Spanish, Turkish

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το CamoGraphy

Windows Giveaway of the Day
$19.00
free today
Freemake Super Speed Pack - μια διπλή ώθηση ταχύτητα για τη μετατροπή βίντεο εργασίες!

Προσφορές για Android »

Round Corners Giveaway
Pimp your screen with round screen corners, the primary purpose of...
$0.99 ➞ Δωρεάν σήμερα
Dialer FrameWhite Bronze Theme Giveaway
This is a theme for ExDialer - Dialer & Contacts application com.
$1.86 ➞ Δωρεάν σήμερα
Burslem - AerialGolfCaddy Giveaway
A personalised golfing app for Burslem Golf Course in Staffordshire.
$3.97 ➞ Δωρεάν σήμερα
MeshVidCam+ Giveaway
MeshVidCam+ has all the features of MeshVidCam, but also has...
$0.99 ➞ Δωρεάν σήμερα
Retro Speed 2 - Hot Racing Giveaway
Feel the thrill of high speed racing in Retro Speed 2 â Hot Racing.
$0.99 ➞ Δωρεάν σήμερα