Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

ComicBook! Giveaway
$2.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - ComicBook!

ComicBook! 2.0 is Your Creative Superpowers! EXCLUSIVELY FOR iOS...
$2.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To ComicBook!
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

ComicBook! 2.0 is Your Creative Superpowers!
EXCLUSIVELY FOR iOS 7+

Transform the ordinary to share-worthy extraordinary easy as: B.A.M!

Arm yourself with the best graphic effects, 105 inspiring layouts, 374 hand-drawn* comic Stickers, 12 caption and text tools, auto-content from Facebook and Flickr, and you have the superpowers to Rule the Universe - in Your stories!

AWARDED iTUNES BEST PHOTO APP OF 2011
WAS APP OF THE WEEK IN 12 COUNTRIES
TOP SELLING COMIC BOOK CREATION APP

"The Best App for Making Comics: ComicBook!"
- Mac|Life

YOUR IMAGES YOUR WAY
Import images from your library and Flickr
Import images with editable auto-captions from Facebook
Capture a new image
Scale, rotate & position imported images

10 ADJUSTABLE IMAGE FILTERS
Comic effect; best in class
Sketch Effect with 5 textures
Photo Adjustment filter
Noir, Sinkcity, Poster, Moody, Rock & Hope Effects

374 AWESOME STICKERS INCLUDED
Vast majority lovingly hand-drawn by Joanna Mulder!
Paste PNG and JPG images as custom stickers
Position, Mirror (flip), scale & rotate stickers
Optional drop shadow and transparency
500+ additionally available

11 CAPTION TOOLS
"Messy" option for drawn look, each is unique!
Captions have small, medium & large fonts
Customizable caption background colors
Customizable caption text colors
Curved pointers with hints

105 LAYOUTS INCLUDED
Selectable aspect ratio (1:1, 3:2, 4:3 and 16:9)
15 Fun Photo Portrait Layouts
15 Classic Portrait Layouts
15 Classic Landscape Layouts
15 Vintage Portrait Layouts
15 Vintage Landscape Layouts
15 Modern Portrait Layouts
15 Modern Landscape Layouts

BUILT-IN SHARING
Twitter sharing
Facebook sharing
Instagram sharing
Email JPG or PDF files
Direct printing support

10 COMIC FONTS INCLUDED
Fonts feature bold & international characters
Title text tool in 6 colors and 3 sizes

SAVING
Save to photo library
Save to editable** PDF files
PDF files can be copied to your computer
Open PDF files in any app that supports PDF
Graphical project manager to save & restore projects

EVEN MORE
Set default font, font size, etc.
Parental controls
Tool tips
Comprehensive online help and Quick Start
Native Retina iPhone and iPad resolution

*The vast majority of our 374 included stickers were lovingly drawn by the one and only Joanna Mulder

**PDF files are only editable in external applications such as Adobe Illustrator and Inkscape.

We are committed to continually improve ComicBook! 2 and we welcome all suggestions for free future updates!

Connect to us @3DTOPO on Twitter!

Προγραμματιστής:

3DTOPO Inc.

Κατηγορία:

Photo & Video

Έκδοση:

2.0.3

Μέγεθος:

64.18 MB

Βαθμολογία:

9+

Γλώσσες:

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το ComicBook!

Windows Giveaway of the Day
$29.95
free today
Όλα τα δεδομένα σε όλα τα σωστά σημεία.