Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

ContactsXL Giveaway
$0.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - ContactsXL

Create, manage, and update contacts databases.
$0.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. ContactsXL is now available on the regular basis.

ContactsXL is a full featured contact app that allows you to:

-Manage your contacts & create groups.
-Quickly Send group text messages.
-Backup & Restore your contacts.
-Call your favorite contacts from Lock screen.
-Get notified of contacts' birthdays and anniversaries.
-Find & Merge duplicate contacts automatically.
-Share contacts (vCard file, text format or csv file).
-Use a dialer that suggests phone numbers.
-Delete multiple contacts at once.
-Search contact info in all fields.
-Sort contacts by many filters.
-Add appointments with contacts.
-Access recent outgoing calls from Lock screen.
-Create smart groups.
-View contact photos in lists.

Key Features:

MANAGE CONTACTS & GROUPS:

Create, edit and delete contacts! Create, rename, organize and delete groups and smart groups!

CALL FAVORITES:

Quickly access your favorites and call them by tapping on their photo from the app or the Lock screen!

SEND GROUP TEXT MESSAGES

Quickly send text message or email to groups or all contacts without having to add contacts one by one as with the stock app! You can use message templates and attach photos to your messages!

BACKUP CONTACTS:

Backup your contacts, share your backup files and restore contacts at any time!

SYNC WITH FACEBOOK:

Update your contacts with their latest Facebook profile pictures. Your contacts must own ContactsXL to be updated!

MERGE THE DUPLICATE CONTACTS:

Find & Merge all the duplicates of your address book!

DELETE CONTACTS:

Quickly delete multiple contacts at once!

SHARE CONTACT INFO

Share contact info (VCard files or Text format) by choosing the fields to share!

EXPORT CONTACTS TO CSV FORMAT

Export contacts to csv format by choosing columns (last name, company, email, ..) and their order!

BIRTHDAY / ANNIVERSARY / DATES REMINDERS:

You get notified of contacts' birthdays, anniversaries and all other dates!

FAST SMART PHONE DIALER:

Quickly dial with the built-in T9 dialer that suggests contact numbers as you tap buttons! (iPhone only)

SEARCH INFO IN ALL FIELDS:

Search contact info in all contact fields: phones, emails, notes, etc..!

SORT CONTACTS BY MANY FILTERS:

Sort contacts by many filters: company, job title, city, country, contacts without phone, email, etc..!

DUPLICATE CONTACTS:

Duplicate contact info to create new contacts faster by choosing info to keep!

SMART GROUPS:

Simply define rules and smart groups will update automatically! All contact fields can be used and the actions are "is", "is not", "contains", "does not contain", "is set" and "is not set"! You can use "And" & "Or" rules!

ADD APPOINTMENTS WITH CONTACTS

Quickly link contacts to events in the calendar & view incoming events for each contact!

CUSTOMIZE THE APP:

Choose theme and photos size & shape!

THE APP IS UNIVERSAL:

ContactsXL is compatible with iPhone and iPad!

Προγραμματιστής:

Jonathan Teboul

Κατηγορία:

Productivity

Έκδοση:

3.6

Μέγεθος:

13.48 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, French, German, Greek, Italian, Spanish

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το ContactsXL

Windows Giveaway of the Day
$15.99
free today
Όλα σε ένα δημιουργό περιεχομένου: επεξεργαστής βίντεο, επεξεργαστής ήχου, Επεξεργαστής εικόνας κλπ.