Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

CookBook - The Recipe Manager Giveaway
$4.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - CookBook - The Recipe Manager

CookBook is your very own personal, portable recipe manager.
$4.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To CookBook - The Recipe Manager
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Get recipe organised! CookBook is your very own personal, portable recipe manager. Tried, tested and loved by over 30,000 home cooks, CookBook is made for you!

Import, scan and save recipes from your favourite websites, books and magazines. Snap a photo and save it, create a recipe from scratch or use our awesome recipe scanner tool (OCR) to turn photos into recipes!

Plan your daily, weekly & monthly meals, create and use interactive shopping lists, cook with text to speech, scale serving sizes, ingredient conversion, timers, temperature conversion, share your recipes with your friends and SO MUCH MORE!

This is all accessible on your mobile, tablet and desktop, synchronised across your devices with just one account & subscription.

Your recipes, your kitchen, your CookBook.

MAIN FEATURES

• Import – Save recipes from websites, enter from books or use your culinary expertise and update on the fly with new ingredients, steps and pictures as you cook.

• Recipe Scanner (OCR) – Save recipes directly from your camera, straight into CookBook

• Meal Planner – Plan your daily, weekly & monthly meals whilst adjusting servings, your planner changes with you, move, swap and copy days/weeks to make planning easy.

• Shopping List – Create an interactive shopping list from your planned meals to take shopping or to export and use later. Don’t forget to add those all-important ‘extra items’ like toilet paper!

• Search & Filters – Search by recipe name, source or even with the leftovers in your fridge, exclude and include ingredients to narrow down your search and get help with what to cook next!

• Tags & Faves – Organise your recipes to suit you, tag your meals with your own categories or tap the heart to make them a favourite.

• Share & Print – Share and send recipes via AirDrop in the CookBook format, PDF, email, HTML or YAML

• Safari Extension – Send recipes straight to your CookBook when browsing online

EXTRAS

• Timers – Automatic detection of timers from text, run multiple timers within CookBook
• Scale – Quickly scale recipe ingredients to your desired number of servings.
• Convert - Convert ingredient measurements between US, Imperial and Metric.
• Cooking Mode – Intuitive cooking with text reading, ingredient toggles and multiple timers
• Offline Access – All recipes & images are stored locally for those times when you have no internet
• Cloud Storage & Sync – Recipes are synced and stored in our cloud, to seamlessly sync between your devices.
• Light and Dark Mode - Select between 2 beautiful sleek CookBook designs.
• Multiple Photos – Add a main photo + more to each recipe step to create visual directions.
• Surprise me - Feature for those times when you just can’t decide what to eat!

We are continually working to perfect CookBook and therefore we want to hear from you, what you think and what you’d like CookBook to do next! Use the ‘Contact Us’ page to get in touch and one of our team will get straight back to you.

We can’t wait to see you in the kitchen.
The CookBook Team

SUBSCRIPTION PRICING & TERMS

CookBook is free to download. Storing more than 40 recipes requires an active subscription (monthly/yearly) or lifetime unlock purchase. Monthly subscriptions are billed per month. Yearly subscriptions are billed the total annual fee from the date of purchase.

Payment will be charged to your card through your App Store account at confirmation of purchase. Subscription renews automatically unless cancelled at least 24 hours prior to the end of the subscription period.

Subscriptions can be managed and turned off in Account Settings in iTunes after purchase. Once purchased, refunds will not be provided for any unused portion of the term. Please read our full Terms and conditions & Privacy Policy:
https://thecookbookapp.com/terms
https://thecookbookapp.com/privacy

Προγραμματιστής:

Cookbook Ltd

Κατηγορία:

Food & Drink

Έκδοση:

2.0

Μέγεθος:

85.95 MB

Βαθμολογία:

17+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το CookBook - The Recipe Manager

Windows Giveaway of the Day
$69.00
free today
Ρετρό αναζητήσεις για στιλάτες φωτογραφίες!