Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Cosmic Frontline AR Giveaway
$2.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - Cosmic Frontline AR

The cosmic war rages on! Prepare yourself for gorgeous 3D graphics and spectacular spaceship battles.
$2.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. Cosmic Frontline AR is now available on the regular basis.

The cosmic war rages on! Prepare yourself for gorgeous 3D graphics and spectacular spaceship battles. Developed for iPhone and iPad, Cosmic Frontline is the most visually stunning AR strategy game yet.

Ascend to the stars, colonize new worlds and conquer enemy planets. Build your massive spaceship fleet and get ready for the largest battle the galaxy has ever seen. Learn the best tactics, turn the tide of war with the right strategy. Knowing when to defend and when to attack can be the difference between victory and defeat. Plan your moves wisely as you might not have many. Dominate your opponents in monumental spaceship battles. The fate of the galaxy rests in your hands. Be bold or be destroyed!

Well-balanced gameplay, responsive AI and stunning graphics, brilliantly executed with details that require a second look, Cosmic Frontline lets you experience space warfare like nothing you've ever seen on mobile.

Features:
- Immerse yourself in a majestic AR galaxy like you never imagined.
- Control hundreds of spaceships in breathtaking grand-scale battles.
- Conquer 30 hand-crafted planetary systems.
- Be challenged by adaptive tactics executed by state-of-the-art AI opponents.
- Navigate the cosmic battlefields with simple and intuitive controls.
- Choose your play-style, with or without AR.
- Enjoy a completely premium experience with no in-app purchases.

Visit our official website: https://hofli.com
Follow us on Twitter: https://twitter.com/hofligames
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/hofligames

Privacy Policy: https://hofli.com/privacy-policy

Προγραμματιστής:

Hofli Limited

Κατηγορία:

Games

Έκδοση:

1.64

Μέγεθος:

213.54 MB

Βαθμολογία:

9+

Γλώσσες:

Arabic, Danish, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Chinese, Spanish, Swedish, Chinese, Turkish

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Cosmic Frontline AR

Windows Giveaway of the Day
$49.95
free today
Ανάκτηση χαμένων ή διαγραμμένων αρχείων από τη συσκευή iOS και το αντίγραφο ασφαλείας του iTunes.