Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Cypher Vocab Giveaway
$0.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Cypher Vocab

$0.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Cypher Vocab
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Cypher Vocab is more than just a game; it's a gateway to mastering the English language. With its compelling narrative and challenging levels, it turns the daunting task of vocabulary enhancement into an exciting adventure. Whether you're preparing for the GRE or simply love exploring new words, Cypher Vocab is your go-to destination for linguistic prowess.

Expansive Vocabulary: With more than 900 words, Cypher Vocab caters to serious GRE candidates, ensuring a comprehensive grasp of high-level vocabulary.

Progressive Learning Curve: Journey through levels that intuitively progress from basic to advanced vocabulary, perfect for gradually building your lexicon.

Adventure: Engage in a visually stunning cyberpunk setting, where each word learned is a step closer to mastering the language of a futuristic world.

On-the-Go Learning: As a mobile application, Cypher Vocab promises a convenient, engaging way to learn, whether you're on a commute, taking a break, or relaxing at home.

Προγραμματιστής:

Michael Jenkins

Κατηγορία:

Education

Έκδοση:

1.02

Μέγεθος:

198.29 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Cypher Vocab

Windows Giveaway of the Day
$19.95
free today
Λήψη ήχου για όλες τις χρήσεις ροής για εγγραφή όλων των τύπων ήχων στον υπολογιστή.