Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

DotList Giveaway
$1.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - DotList

Enter DotList—the ultimate digital organizer for iOS.
$1.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To DotList
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Juggling lists across random scraps of paper and notepads? You don't carry a notepad everywhere, but your phone is always with you.

Enter DotList—the ultimate digital organizer for iOS. A unified list-making solution that transforms chaos into clarity, making life simpler and more manageable. Perfect for busy professionals, multitasking parents, students juggling multiple assignments, and anyone seeking organization. 

Here's how DotList declutters your life:

• Seamless List Management: Consolidate work tasks, grocery lists, vacation ideas, movie watchlists, and many other types of lists under one digital roof.

• Intuitive Rearranging: Hold, drag, and drop to order your tasks—no retyping or copy-pasting required.

• Personalized List Control: Customize your view by renaming, reordering, adding, or deleting lists as needed.

• Prioritization with Pinning: Pin crucial items at the top, ensuring they never go unnoticed.

• Customizable Sorting: Sort lists by completion status or alphabetically.

• Easy List Item Updates: Edit misspelled items or adjust tasks with a simple tap, keeping your lists current.

• Undo Function: Undo any deletion or sorting error with just a tap.

• Light/Dark Mode: Toggle between light and dark mode for optimal viewing.

• Shareable Lists: Keep everyone on the same page by sharing lists via text or email.

Experience the perfect blend of simplicity and functionality with DotList—the go-to solution for managing life's complexities.
Don't postpone order in your life—carry it with you. Download DotList today and bring effortless organization to your fingertips.

Προγραμματιστής:

Danz L.L.C.

Κατηγορία:

Productivity

Έκδοση:

2.2

Μέγεθος:

1.2 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το DotList

Windows Giveaway of the Day
$14.95 per month
free today
Εγγραφή και λήψη ήχου από οποιαδήποτε πηγή που παίζει στον υπολογιστή σας.