Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Export Contacts - Easy Backup Giveaway
$1.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - Export Contacts - Easy Backup

Export contacts with photos to XLSX, PDF, VCF and HTML. Very easy to use by clicking Export Now.
$1.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. Export Contacts - Easy Backup is now available on the regular basis.

Export contacts with photos to XLSX, PDF, VCF and HTML. Very easy to use by clicking Export Now.

Export Photo
Backup your contacts with photos(pictures). Photos in XLSX may not be visible in some tools, please use Excel to read XLSX.

Supported Format
Excel XLSX, PDF, VCF and HTML

Export Fields
* XLSX. All Fields. Photo, Given Name, Family Name, Full Name, Phones, Emails, Instant Messages, Social Profiles, Birthday, Organization, Department, Job Title, Addresses, Dates, URLs, Note, Middle Name, Nickname, Name Prefix, Name Suffix, Previous Family Name, Phonetic Given Name, Phonetic Family Name, Phonetic Middle Name
* PDF. Due to A4 paper size, only export 7 fields. Photo, Full Name, Phones, Emails, Instant Messages, Birthday and Addresses.
* VCF. All Fields.
* HTML. All Fields.

Send Files
Send exported file by using iMessage, Email, iCloud, Slack, AirDop, Google Drive, Dropbox and others.

Filter
Default option is export all contacts, you can add filter to find contacts that contain target text.

Sorting (alphabet and number)
Default option is no sorting. Optinal sorting by given name and family name.

Data Privacy
All processes are done on iPhone. No remote server.

No ads and in-app purchases
No functional restrictions.

Προγραμματιστής:

Zhipeng Pan

Κατηγορία:

Utilities

Έκδοση:

2.3

Μέγεθος:

12.31 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Bokmål, Portuguese, Russian, Chinese, Spanish, Swedish, Chinese, Turkish

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Export Contacts - Easy Backup

Windows Giveaway of the Day
$29.95
free today
Ένα από τα καλύτερα λογισμικά για τη δημιουργία διαδραστικής συλλογής φωτογραφιών.