Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

FABULUS Guitar Chord Finder Giveaway
$3.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - FABULUS Guitar Chord Finder

Discover great new chords.
$3.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To FABULUS Guitar Chord Finder
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

FABULUS : THE ADVANCE MOBILE TOOL TO DISCOVER GUITAR CHORDS
If you've ever wondered "What's that chord?" or if you just want to discover great new chords, FABULUS IS FOR YOU !
Just select two or more notes on the interactive fretboard to get the chord name and the role of each note,
or browse a list of over 100,000 chords !
NO ADVERTISING, NO PERSONAL DATA COLLECTED
HOWEVER ALL FUNCTIONS ARE AVAILABLE : Chord Identifier, Decomposer, Browser and Chord Creator.
Including :
- All chord types and all possible fingerings,
- 18 predefined tunings and the possibility to add any tuning, even personal ones.
- Capo
- Key transposer
- Listening to any chord (Fast and slow speed)
- Left-Handed Mode

***** Identifier *****
On a video a guitarist plays a chord you don't know ? You have composed a song by ear and you want to write the chord grid ?
--> Fabulus gives you the name of the chord from the position of the fingers.

***** Decomposer *****
You're a beginner and you want to understand the chord positions to better memorize them ?
--> For any chord in any tuning Fabulus shows you the role of each note.

***** Browser *****
You play with another guitarist and you want to find other chords than his ?
--> Fabulus offers you more than 100,000 chords, according to the tuning, the fret level, the reversal and the capo.
You will have all the possible fingerings even for your personal tunings.

***** Creator *****
You Want to break out of the routine and create your own chords ?
--> In "Creation" mode, Fabulus shows you all the possibilities for each note of a chord to create your own chords.

FABULUS : THE SIMPLE AND VISUAL TOOL TO UNDERSTAND GUITAR CHORDS

***** Simple *****
On the interactive fretboard : Place the fingering and discover the name of the chord with the role of each note.
Save your chord, tag it and add it to the list of over 100,000 chords !
In the List : Just select a chord root and a chord name, then browse through all the shapes. Jump to another fret with a quick tap !

***** Visual *****
Fabulus uses a color code and some symbols that will quickly become familiar to you.
A legend can be accessed at any time by a simple long press on the "FABULUS" logo.

FABULUS : THE GUITARIST'S TOOL
--> With this simple tool in your pocket, you will progress effortlessly in understanding chords and take a big step forward in your guitar playing.

=========================================
DOWNLOAD FABULUS TODAY!
=========================================

Your satisfaction is our main concern so if you have any question or comment, we are at your disposal :
https://fabulus-chords.com/en/contact-us
contact@fabulus-chords.com
More informations on https://fabulus-chords.com/en/home

Προγραμματιστής:

Fabrice Mac

Κατηγορία:

Music

Έκδοση:

2.2.6

Μέγεθος:

50.2 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, French, German, Portuguese, Spanish

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το FABULUS Guitar Chord Finder

Windows Giveaway of the Day
$19.95
free today
A duplicate file management tool that can help you find and delete duplicate.