Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Finite Math Pro Giveaway
$0.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - Finite Math Pro

Contains a rich collection of tutorials, examples, and solvers for Points and Lines, Data Analysis, Matrices and more!
$0.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. Finite Math Pro is now available on the regular basis.

You're taking Finite Mathematics, and you don't have this app? Give yourself an edge!

"Finite Math Pro" contains a rich collection of tutorials, examples, and solvers for the following topics:

Points and Lines:

- Solvers and tutorials to find slopes, intercepts, equations of lines, and graphs of lines
- System solver for 2 variables and 2 equations
- Tutorials for solving systems by graphing, substitution, and linear combinations

Data Analysis:

- Solver to find mean, standard deviation and 5 number summary for up to 30 points
- Tutorial and video lesson

Linear Regression:

- Solver to find the best fit line and correlation coefficient for up to 30 points
- Linear regression tutorial and example

Matrices:

- Adding, subtracting, and multiplying matrices
- Identity matrices
- Solver for 3 variables and 3 equations
- Solvers and tutorials to find determinants/inverses of 2 x 2 and 3 x 3 matrices

Linear Programming (graphical method):

- Tutorial
- Example with step-by-step solution

Probability:

- Formulas
- Survey Results
- Venn Diagrams
- Permutations
- Combinations
- Taking Balls from Urns
- Independent Events
- Games of Chance

Normal Distributions:

- Solve for area under a bell curve without using Z-score tables
- Solve for value on bell curve given area without using Z-score tables
- Examples and tutorials

Compound Interest:

- Solve for amount, principle, time or rate
- Examples, tutorials and video lessons

Please note: there are a lot of solvers, but there aren't solvers for every topic.

I welcome all comments, questions, and suggestions: lfeldman65@gmail.com

Please check out my other applications:

Algebra Pro
ACT Math Prep
Calculus Pro
Geometry Pro
Math Pro (six Math apps for the price of two!)
PreCalculus Pro
Probability Pro
SAT Math Prep
Statistics Pro

Προγραμματιστής:

Larry Feldman

Κατηγορία:

Education

Έκδοση:

1.9

Μέγεθος:

10.63 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Finite Math Pro

Windows Giveaway of the Day
$29.00
free today
Φυσικών μέσων ζωγραφική με ένα διαισθητικό interface!