Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Flow: Focus, Sleep, Relax Giveaway
$12.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Flow: Focus, Sleep, Relax

Transform Your Moments with Flow: Music for Focus, Relaxation, and Sleep.
$12.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Flow: Focus, Sleep, Relax
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Transform Your Moments with Flow: Music for Focus, Relaxation, and Sleep

Elevate your daily routine with Flow, the ultimate music app for creating the perfect ambiance. Whether it's deep focus, peaceful relaxation, restful sleep, or mindful meditation, Flow is here to harmonize your experiences.

Personalized Playlists at Your Fingertips:
Craft your unique soundtrack with Flow. Tailor your music choices to fit your mood – be it for concentration, winding down, meditative practices, or a tranquil slumber. Discover your ideal vibe with just a tap.

A Symphony of Design and Functionality:
Experience the blend of aesthetic design and practical functionality in Flow. Enjoy a visually captivating experience with subtle, ambient videos complementing your music, creating the ideal environment for your activities.

Enhanced Productivity with Pomodoro Timer:
Boost your productivity with Flow's integrated Pomodoro timer. Break free from distractions, balance work and relaxation, and let Flow's rhythmic sounds guide your work sessions and breaks.

Explore a World of Music:
Delve into Flow's extensive music library with ease. Uncover new tracks, dive into different genres, and find the ultimate sound to accompany every moment. Begin your musical exploration with a simple search.

Flow: Your Personal Ambiance Architect
Unlock the full potential of Flow for focus, relaxation, meditation, and sleep. Make every moment count with your personal ambiance architect.

Subscription Plans for Unlimited Access:
Flow offers auto-renewing subscriptions for uninterrupted access. Manage subscriptions in your iPhone Settings. Subscriptions auto-renew unless turned off at least 24 hours before the end of the current period. Access ends after the current payment period upon cancellation. No refunds for unused portions. Choose from:

Annual Subscription
Monthly Subscription
Need Help? Contact Us!
For questions or assistance, contact us at support@veevoo.app.

Terms of Use: https://veevoo.app/terms-of-use.html
Privacy Policy: https://veevoo.app/privacy-policy.html

Προγραμματιστής:

Dmitry Sergunov

Κατηγορία:

Health & Fitness

Έκδοση:

1.6

Μέγεθος:

25.58 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Flow: Focus, Sleep, Relax

Windows Giveaway of the Day
$39.90
free today
Μοιραστείτε με ασφάλεια τα αρχεία σας χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ιστού σε οποιαδήποτε συσκευή.