Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Google Sheets & MS Excel Forms Giveaway
$4.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Google Sheets & MS Excel Forms

Easily make your own custom form templates in the app in an instant with more than 15 input types.
$4.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Google Sheets & MS Excel Forms
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Benefits of Falcon Forms:

• Export responses to Google Sheets, MS Excel & PDFs

• Stay ahead by easily digitizing your paper-based forms in an instant

• Build and make your own forms as per your personal or your business needs

• No limit on the number of form templates or fields. Create infinite form templates as you wish

• Does not need any kind of registration or account creation or sign-up

• This is an iOS mobile-first offline app where you don’t need any network connection to build or fill out forms

• Very easy-to-use app and can’t be simpler

• Promote and bring up your business brand value with intuitive letterheads, watermarks & logo on the filled-out PDF forms

Core Features:

• Easily make your own custom form templates in the app in an instant with more than 15 input types and share them across your team

• First-of-its-kind app where you can add video attachments to PDF forms

• Cutting-edge technologies like Augmented Reality, documentation/text scanning, location search, and more

• Real-time collaboration by allowing sharing of the filled-out PDF files and Form Templates (JSON format) via email and third-party cloud storage providers like iCloud, Dropbox, OneDrive, Google Drive, and much more using the Files App (iOS)

• Ensure the integrity and security of your filled-out forms with signatures and password protection

Who can use this app?

• If you are doing any kind of paperwork as part of your personal or business use, then you have found the right app for you

• Business forms with your brandings such as inspection forms, technical reports, fieldwork reports, safety reports, maintenance reports, job reports, work orders, purchase order reports, service reports, construction reports, estimation reports, and more

• Personal forms such as todo list forms, notes, memos, rental agreements, deeds, receipts, and more

Want to suggest any feature or improvement?
Please do reach out using the contact us section in the app for any feature suggestions, improvements, or feedback. If you are using Falcon Forms, we deliver what you ask for.

Special attribution: Icons created by Freepik - Flaticon

Προγραμματιστής:

Pratheesh Bennet

Κατηγορία:

Business

Έκδοση:

3.3.0

Μέγεθος:

37.27 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, French, German, Japanese, Korean, Chinese, Spanish

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Google Sheets & MS Excel Forms

Windows Giveaway of the Day
$19.95
free today
Find and recover most of the program and game keys!