Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

HanYou Chinese Dictionary and Translator Giveaway
$7.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - HanYou Chinese Dictionary and Translator

HanYou allows you to instantaneously translate Chinese characters and text into English using the Camera
$7.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. HanYou Chinese Dictionary and Translator is now available on the regular basis.

HanYou allows you to instantaneously translate Chinese characters and text into English using the Camera on your device in real-time.

HanYou displays a pop up window containing English translations and pinyin forms of Chinese mandarin words & characters, when you point the camera at them using your iPhone or iPad. The App also allows you to take pictures or directly select them from your camera roll in order to translate any displayed characters and words. HanYou lets you as well recognize Chinese characters by drawing them manually on your screen.

HanYou fully works offline.

Tips / Features :

- translate all types of Chinese characters (simplified, traditional) into English
- real-time detection and translation of Chinese characters using the camera or pictures from your Camera Roll
- get the pinyin form of the Chinese characters you are targetting for easy pronunciation
- freeze the camera frame with the "Freeze" button and navigate through the picture by dragging the cursor
- tap to focus, zoom by pinching and move the picture or the cursor by dragging
- copy the recognized characters with a long press gesture for subsequent use
- read either horizontal or vertical text
- manually draw characters on your screen, recognize and translate them

HanYou is the sister-app of its Japanese counterpart Yomiwa.

Video visible on the link below.

Feedback and suggestions are very welcome : yomiwa.app@gmail.com

Προγραμματιστής:

Vivien Seguy

Κατηγορία:

Education

Έκδοση:

3.0.0

Μέγεθος:

52.24 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το HanYou Chinese Dictionary and Translator

Windows Giveaway of the Day
$29.95
free today
Εγκατάσταση, Επανεγκατάσταση, Κλώνος Των Windows 10/8.1/8/7/Vista δεν χρησιμοποιείτε ένα CD ή USB.