Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

HearApp Giveaway
$9.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - HearApp

HearApp helps people with listening challenges learn to hear better.
$9.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. HearApp is now available on the regular basis.

HearApp helps people with listening challenges learn to hear better. It's the perfect exercise plan for children and adults with hearing loss looking to achieve optimal hearing. Rooted in research and praised by users and audiologists alike, the app is fun, effective, affordable, and easy to use—at home or in clinic.

How it works:
HearApp takes you through a series of auditory exercises. You'll practice identifying and discriminating words and phrases in quiet and with background noise. A pre-test places you or your child at the appropriate practice level. Visual prompts, repetition, and other listening helpers provide support along the way. Your progress is saved automatically and used by HearApp to personalize your listening sessions.

Our goal:
HearApp is the result of several years of hearing research by BioSpeech, Inc., a biomedical research company located in Portland, Oregon, specializing in speech and hearing technology. The goal of HearApp is to build the listening skills of individuals with hearing loss, so that they can comprehend the language in their environment. With HearApp, individuals with hearing loss can begin to discriminate and identify the speech sounds in the spoken language around them.

Background:
In the United States, there are roughly 35 million individuals with some degree of hearing loss. Of these people, around 10 million have hearing aids and 67,000 have cochlear implants. Intensive auditory rehabilitation training is needed to fully realize the potential benefit of these devices and fully hear and understand speech. Face-to-face training with a specialist is expensive and not always accessible. HearApp aims to make auditory rehabilitation training more accessible for children and adults alike.

Προγραμματιστής:

BioSpeech, Inc.

Κατηγορία:

Medical

Έκδοση:

1.1.1

Μέγεθος:

1.84 GB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, Spanish

Συμβατότητα:

iPad

Σχόλια σχετικά με το HearApp

Windows Giveaway of the Day
$14.95 per month
free today
Εγγραφή και λήψη ήχου από οποιαδήποτε πηγή που παίζει στον υπολογιστή σας.