Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Hold The Mic: STATUS Giveaway
$1.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Hold The Mic: STATUS

This is a rhyme game to prove your STATUS, you can play it with your mobile APPARATUS.
$1.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Hold The Mic: STATUS
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

This is a rhyme game to prove your STATUS, you can play it with your mobile APPARATUS

You will be challenged with unscrambling the LETTERS, you must find the perfect rhymes as you get BETTER

Do not worry because you start as a BEGINNER, progress with easy rhymes but soon you will be a WINNER

Use your rhymes to upgrade your STATUS, if your a song writer or ghostwriter keep the rhymes LAVISH

You can rhyme clearly with your spoken WORD or mumble words that go UNHEARD

Or your rhymes can be ADVANCED and adapt to any CIRCUMSTANCE

------

Game Modes:

~ Speed Run

Are you a Lyricist? Are you a Songwriter? Race against time in the fast-paced Speed Run, this is problem solving in a fun way by rhyming words. Emceeing like rap stars using your time signatures, its you versus the clock!

~ Daily Quiz

Want a harder challenge try the Daily Quiz where you will attempt to solve puzzles daily to gain rewards and level up your STATUS rank much more quicker

~ Bonus Levels and Secret Levels

These levels are inspired by the great poets and attempt to help you write poetry where the focus is on rhyme patterns such as couplet, chant royal, ballade, limerick, sonnet and many more

Key Features:

~ STATUS Global Rank

You cannot be a basic rhymer or an average rhymer you have to be the best and the only way to prove this is by your STATUS Global Rank

Freestyle your way and battle through the levels to get ranked against your friends and music fans across the world including North America, Europe, Australia, New Zealand, South America, Africa, Asia and United States

~ STATUS Fastest Rhymer

Study the content, watch the flow and delivery the points. Speed Run is a fast tempo rhyming mode where you rhyme as much words as possible before the timer runs out. Your score gets upload to the world to see who is truly the fastest rhymer

Other Features:

~ The Scout

This is your companion and will help you throughout the game he also knows about all different music genres including UK Garage, Grime, Rapcore and Rap Rock

~ Ghostwriter

Hip-Hop well known secret is Ghostwriters, in STATUS they help you with clues if you need help! Hip Hop fans know even the best MC’s need a helping hand

~ Rapcoins and Diamonds

As you showcase your rhyme patterns whether that is complex rhymes, offbeat rhymes or internal rhymes you will earn rapcoins and diamonds

~ Nicknames, Avatar and Track Your Progress

You can set your own nickname and customise your appearance and see your stats to show your friends how good you are at rhyming

~ STATUS Experience Points (Sp)

You gain Sp from completing the levels, as the game gets harder you will get more and more Sp. You need Sp to upgrade your STATUS rank

~ Certify your STATUS

Anyone can rhyme but not everyone can certify their STATUS with achievements. Use your double entendres and alliterations to prove you have what it takes to be certified

~ Mute Music and Mute Sound Effects

Tried of listening to the same music or sound effects in the game, you can mute it allowing you to rhyme a cappella.

~ In-Level Word Definitions

If you do not understand the rhyming word you can check the definition. This also helps the more advanced rhymers who focus on similes, metaphors and syllables

~ In-Level Game Feedback

This is where you get your voice on record and straight forward as it sounds you can contact the development team

~ In-Level How To Play Guides

The guides are chopped and screwed to make it easy to read

TL;DR

Play STATUS to test your rhymes but remember the mic is golden and only one person can Hold The Mic

BEGINNERS - do not worry you can progress without finding all the rhymes

ADVANCED RHYMERS - we got you covered just unlock Speed Run

Προγραμματιστής:

Hold The Mic Games

Κατηγορία:

Games

Έκδοση:

3.5

Μέγεθος:

39.54 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Hold The Mic: STATUS

Windows Giveaway of the Day
$19.95
free today
Ελέγχει την υγεία των σκληρών σας δίσκων για να σας προστατεύσει από ξαφνική απώλεια δεδομένων.