Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

ILS Giveaway
$4.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - ILS

This app uses the GPS location and an extensive databases of airport runways to simulate an ILS on any runway.
$4.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To ILS
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Fly ILS approaches anywhere. This app uses the GPS location and an extensive databases of airport runways to simulate an ILS on any runway. The app also allows you to create your own ILS anywhere. Choose a convenient ground feature in Google Maps, enter the co-ordinates and the 'runway' heading and threshold elevation for this feature then practice your ILS skills. Perfect for keeping your skills up-to-date without annoying your local airfield neighbours and without paying any navigation fees.

The display shows an OBS, with localiser, glideslope, to/from flags and GS and LOC flags. It also displays the slant angle DME and Outer, Middle and Inner markers.

NOTE: This app will not work on flight simulators - you have to be in a real aeroplane and in the air!

PLEASE NOTE:

This software is for VFR training purposes only and should not be used in circumstances that may result in injury or death. It is not intended to replace a certified navigation device. We do not guarantee the accuracy and comprehensiveness of the information provided.

The downloaded approach database is provided for informational purpose only. It is not complete and may contain erroneous data.

You should always use official aeronautical documentation (AIP) when preparing and performing a flight. You should always use certified navigation devices when performing a flight. This software is provided ‘as-is’, without any express or implied warranty. In no event will the authors or third party data providers be held liable for any damages arising from the use of this software

YOUR USE OF THIS APPLICATION IS AT YOUR SOLE RISK.

Προγραμματιστής:

Capability Systems Ltd

Κατηγορία:

Navigation

Έκδοση:

1.2.2

Μέγεθος:

150.32 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το ILS

Windows Giveaway of the Day
$69.99
free today
Removes imperfections from digital photos.