Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Invoice Maker App - On The Go™ Giveaway
$0.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Invoice Maker App - On The Go™

Create invoices and send them to your customers.
$0.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Invoice Maker App - On The Go™
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Looking for the most efficient invoice maker app?
Do you want to create and send invoices to customers on your mobile phones?

QUICK INVOICE MAKER in one of the best and simple app that allows you to quickly create invoices and send them to your customers. It is the most efficient app for small and large businesses and for all business persons who want to quickly all invoices and estimates in one place. It is very easy to use and mobile friendly app which can be used by small business owners, contractors, and freelancers who need a fast and quick invoicing solution.

WHY QUICK INVOICE MAKER:
The Interface of quick invoice maker is very easy to understand. We try and make it as intuitive as possible and at the same time functional so, it takes very less time for sharing invoices with clients or other business partners.

We also let all our users to create 3 invoices for free.

Create invoice by adding business details, client details, invoice details, items details, tax and total price, and additional information like terms and conditions etc.

1. Business Details: Add business name, Address, phone, email, and additional notes.
2. Client Details: Add client name, address, phone, email, and additional notes about client.
3. You can save multiple details of your businesses & client details. This is a great feature that will save you time.
3. Invoice Details: invoice number, invoice date, and invoice currency.
4. Item Details: item description, unit (hours/days), quantity, unit price, and total price.
5. Tax and Total: Add your total price along with the tax.
6. Very cool invoice themes - make your invoice cooler and different.
7. Terms and Condition: you can also add your own terms and condition each invoice.
8. Available Subscription: There are four different subscriptions available along with 3 days' free trail. Weekly subscription, Monthly subscription, and Yearly subscription are available in the app

EXTRA FEATURES:

Friendly and easy to understand
Update invoice or invoice items any item
Easy to organise tax on each item or total
Make invoices for any service and product
Takes very less time in sending invoice to the customer
Details can be saved from business point of view and clients (Multiple)

So what are your waiting for? Download this Quick Invoice Maker now and enjoy it as a free days' free trial and then you can subscribe a weekly/monthly or yearly package to enjoy it for lifetime!!

Sharing is Caring!!!

Do you have business partners who may need this app for quickly generating invoices?

Please share it with your friends or other family members having small or large businesses. This will help them to quickly create invoices and we will also get your support!

Privacy Policy - https://sites.google.com/view/quickinvoice-maker

Terms & Conditions - https://sites.google.com/view/quickinvoice-t-c/

Προγραμματιστής:

Eli Bitton

Κατηγορία:

Business

Έκδοση:

1.4.9

Μέγεθος:

16.66 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Invoice Maker App - On The Go™

Windows Giveaway of the Day
$29.99
free today
Επαναφέρετε δεδομένα από οποιοδήποτε τύπο αποθηκευτικού μέσου.