Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Itemido: Manage Home Inventory Giveaway
$2.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Itemido: Manage Home Inventory

Manage your items. Create a database with details of each item.
$2.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Itemido: Manage Home Inventory
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Manage your items. Create a database with details of each item (where is it, is it covered by a warranty, where and when was it purchased, scan of receipt/invoice). Be notified when warranty ends.

Connect items to categories or tags - to find and manage them easily. Use the app from any Apple device you own. Store the data locally or using Apple iCloud (for sync with other devices and for backup). Without any need of registration. With single, one time, fair payment (no in-app purchases, no subscriptions).

◆ ITEMS
- each item can have: title, picture, number of units, purchase price, note
- can be connected to a place (one place), category (one), tags (many), receipt (one)
- can have warranty and warranty expiration date
- add new item in express or advanced mode

◆ WARRANTIES
- you can set warranty expiration date
- when the item will be broken or faulty - use the app to check when you purchased it (e.g. to call for support), show or send the receipt to prove you purchased it
- the app will notify you when warranty expires (using system local notifications)

◆ PLACES
- places and locations e.g.wardrobe, attic, garage
- a place can have title, label and list of connected items
- from place details you can create new item or connect/disconnect existing items. Simply by checking/unchecking items from the list.

◆ CATEGORIES
- kinds of items e.g. electronics, toys, tools
- each category can have title, icon and list of connected items
- create and connect/disconnect many items at once from category

◆ TAGS
- characteristics of an item e.g. “rarely used”, “for sale”
- tag has title (with emojis), each item can have many tags
- create and connect/disconnect many items at once from tag

◆ RECEIPTS
- receipt can have scans or pictures, purchase date, purchase place and notes
- it has list of connected items

◆ EXPORT
- item picture and receipt pictures can be exported to PDF and then shared, send or saved

◆ WORK & SYNC ON ALL YOUR APPLE DEVICES
- when you turn on Apple iCloud sync your data can be synced to Apple cloud and to all Apple devices you own
- you will be able to e.g. use iPhone to add items to your database, iPad to manage them, MacBook for more complex operations
- the sync uses Apple iCloud sync technology and servers, top level security and privacy + we do not have any access to that data

◆ BACKUP
- backup can be done using Apple iCloud sync, so data can be stored on Apple servers

◆ NO REGISTRATION
- we do not require registration - so we will not spam you
- we do not store any information about your activity in the app. So we do not sell data related to you.
- “if something is free, you are the product”. Our app is not free - we charge you single but small fee.

◆ ONLY ONE SINGLE FAIR PAYMENT
- you pay once. Very small amount - close to one cup of coffee.
- you can use the app forever. On iPhone, iPad, MacBook. You will get new updates for free.
- we do not have any in-app purchases, subscriptions or ads

All your feedback is welcome and appreciated.
If you liked the app please rate us, leave a review and share it with your friends!

Προγραμματιστής:

Maciej Opalko

Κατηγορία:

Productivity

Έκδοση:

1.3.0

Μέγεθος:

31.94 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Polish, Portuguese, Chinese, Spanish, Chinese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Itemido: Manage Home Inventory

Windows Giveaway of the Day