Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

KultureCity Giveaway
$0.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - KultureCity

The first sensory inclusive app in the world.
$0.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. KultureCity is now available on the regular basis.

• Will be the first sensory inclusive app in the world
• Will capture all the sensory inclusive locations in the world beginning with the USA that we have trained
• 1 in 5 individuals have sensory issues, with those on the autism spectrum being the biggest group
• 1 in 32 people have autism, it was previously 1 in 68
• This app will help 20% of the population in the USA
• The app will also provide real world resource help in the form of videos
• It will also have chat functions so people can chat with one another and become part of a community without fear of trolling and judgement 
• People can also use it to apply for our services like lifeboks and tablets 
• It will be the Facebook of the sensory and disability community
• It will also allow those with disabilities to post content and become content creators on our app
• It will provide jobs using an affiliate program

Προγραμματιστής:

KultureCity

Κατηγορία:

Reference

Έκδοση:

1.1.5

Μέγεθος:

19.55 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το KultureCity

Windows Giveaway of the Day
$26.95
free today
Το γρήγορο πρόγραμμα λήψης περιεχομένου στο διαδίκτυο με υποστήριξη λήψης βίντεο!