Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Letter Giveaway
$1.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Letter

With the Letters app, you can swiftly create and print letters that are professionally formatted.
$1.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Letter
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

With the Letters app, you can swiftly create and print letters that are professionally formatted.

• Professional formatting: Design letters that exude excellence. The Letter app imparts a professional appearance to your correspondence.
• Convenient printing: Easily print your letters directly from within the app.
• Sharing & Exporting: Share your letters digitally or export them as PDFs for distribution across various platforms.
• Device synchronization: Seamless iCloud synchronization ensures your letters are accessible and well-organized on all your devices.
• Rapid search: Effortlessly locate previously drafted letters through a user-friendly search function.

Additional functionalities are accessible through the Pro version:

• Personalized signatures: Infuse your letters with a personal flair by directly signing them within the app.
• Contact addresses: Effortlessly integrate addresses from your contacts, meticulously formatted to suit the style of the destination country.
• Diverse array of templates: Utilize a wide selection of templates suitable for various occasions.
• Tailorable settings: Customize the formatting of your letters to align with your requirements.

Streamline your communication with the Letter app. Effortlessly generate, share, and print letters that strike a harmonious balance between simplicity and elegance.

Privacy Policy: https://briefe.app/privacy
Terms & Conditions: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/

Προγραμματιστής:

Ubelacker Solutions GmbH

Κατηγορία:

Productivity

Έκδοση:

3.0.1

Μέγεθος:

29.42 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, French, German, Italian, Spanish

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Letter

Windows Giveaway of the Day
$29.95
free today
Όλα τα δεδομένα σε όλα τα σωστά σημεία.