Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Math Balance School: Fun Games Giveaway
$7.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - Math Balance School: Fun Games

Mental Math is fun with Math Balance.
$7.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. Math Balance School: Fun Games is now available on the regular basis.

Mental Math is fun with Math Balance - kids help Toby reach home by balancing bridges and while they have fun, they also learn about equality/comparison, gain flexibility with numbers and practice skills that are essential for understanding algebra.

Note: Mental Math School is designed for Teachers and for those parents who prefer upfront paid apps to in-app purchases; also useful for Family sharing, since in-app purchases are not supported in Family sharing.

This mental math game with 30 levels will help your child get necessary fluidity with numbers. Your child will learn things like addition can happen in any order for the same result, or that sum of different numbers can add up to be the same number. They will also end up having to use different number strategies, such as bridging and compensation which can significantly speed up their mental math computations.

These are the skills covered by Math Balance -

- Developing meaning of equal sign, using, greater than and less than sign
- Set up numbers in their expanded form
- Commutative property of addition and, later, using it and expanded form as a strategy to add ex: 67+25 = 60+7+20+5 = 80+12 =92
- Missing Addend strategies:x+b=c, where x is to be found, situations where difference is unknown, where there is a bigger unknown and where there is a smaller unknown -one step problems
- Showing that addition and subtraction are inverse; 4+5=9, 9-5=4
- Use only doubles, Use only even/odd numbers to get to a total
- 1 step word problems -Change unknown, Result unknown, Start unknown
- add a string of two-digit numbers (up to four numbers) by applying place value strategies and properties of operations.
Example: 43 + 34 + 57 + 24 = __
- Using concrete models to show addition and subtraction
- Mentally add 10 or 100 to a given number 100–900, and mentally subtract 10 or 100 from a given number 100–900
- Fluently add and subtract within 1000 using strategies and algorithms based on place value properties of operations, and/or the relationship between addition and subtraction
- Multiplication as repeated addition

For those who follow the Core curriculum, this maps to the following core standards - 2.OA.B.2, 2.NBT.4, 2.OA.2, 1.OA.6, 2.OA.C.3, 2.OA.1, 2.NBT.6, 2.NBT.7, 2.NBT.8, 3.NBT.2.

For support, questions or comments, write to us at: support@makkajai.com
Our privacy policy can be found at: http://www.makkajai.com/privacy-policy

Προγραμματιστής:

Makkajai Edu Tech Private Limited

Κατηγορία:

Education

Έκδοση:

20.42.0

Μέγεθος:

140.36 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, Chinese, Chinese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Math Balance School: Fun Games

Windows Giveaway of the Day
$36.00
free today
Αξιόπιστη λύση προστασίας δεδομένων και αποκατάστασης καταστροφών.