Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Memorize: Learn English Words Giveaway
$4.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Memorize: Learn English Words

Learn English Words with Flashcards is an AI-based study App for learning and memorizing English vocabulary.
$4.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Memorize: Learn English Words
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

“Memorize: Learn English Words with Flashcards” is an AI-based study App for learning and memorizing English vocabulary.

*3000+ Useful English Words*

-English vocabulary flashcards picked by experts
-The designed word sets for an expat, businessman, tourist, and language learners
-Vocabularies for all language levels - from absolute beginner to very advanced
-3000+ flashcards which cover the most useful English words from different categories: Numbers, Directions, Colors, Transportation, Travel, Calendar, Hobbies, Foods, Shopping, Family, Nature, Health, Feelings, Body, Dating, Society, Culture, Language, History, Foreign Countries, Education, School, Economy, Science, Business, Study & Test, Emergency, Etc..
-Pronunciation respelling (Phonetic alphabet) for reading and speaking easily
-Audio included in every flashcard to practice listening and pronunciation
-And more & more English vocabulary flashcards will be added continuously.

*Scientific Way to Learn the English words*

-Artificial Intelligence (AI) picks English words that you need to learn based on the detailed analysis of your achievement and progress.
-From starting out with a small number of flashcards, more & more will be added automatically to the next test set until you can memorize all the cards in the dictionary.
-New and difficult English flashcards will be shown more often while old and easy cards will be shown less often to exploit the psychological spacing effect. The use of this spaced repetition system (SRS) has been shown to increase the rate of learning.
-By comparing your habit to other users, AI continuously personalizes the level of difficulty and the amount of your test for effective vocabulary memorization.
-And this scientific algorithm reminds you at the proper time to review words so that you will never forget.

*Easy, Fast and Clean Features*

-Ready-to-learn simple and intuitive English - English flashcards
-Support many types of test for learning English (Multiple choice question, listening, matching, flipping flashcard and etc.)
-Search the entire word dictionary
-Detailed stats on your overall progress, whole English dictionary and individual words that you memorized
-Settings for turning on/off pronunciation symbols
-Light and dark themes
-Support British English and American English audio
-Settings for audio gender and playback speed
-Support split view and slide over for iPad
-Support landscape mode for iPad
-Realtime syncing with your other phones and tablets

*Memorize: Learn English Words with Flashcards*

Vocabulary represents one of the most important skills necessary for learning a foreign language. It is the basis for the development of all the other skills: reading comprehension, listening comprehension, speaking, writing, spelling, and pronunciation.
When confronted with a native English speaker, when watching a movie without subtitle or when listening to a favorite English song, when reading a text or when writing a letter to a friend, language learners will always need to operate with words.

We focus on the techniques which help you remember the vocabulary.
If you have any questions or comments, please send them us an email at support+english+ios@memorize.tech
Thank you!

Προγραμματιστής:

LIKECRAZY Inc.

Κατηγορία:

Education

Έκδοση:

1.6.0

Μέγεθος:

65.49 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, Korean

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Memorize: Learn English Words

Windows Giveaway of the Day
$49.95
free today
Κλωνοποιήστε τον σκληρό δίσκο και δημιουργήστε εφεδρικό αντίγραφο κλώνου με δυνατότητα εκκίνησης!