Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Memorize: Learn Thai Words Giveaway
$6.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Memorize: Learn Thai Words

An AI-based study App for learning and memorizing Thai vocabulary.
$6.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Memorize: Learn Thai Words
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

“Memorize: Learn Thai Words with Flashcards” is an AI-based study App for learning and memorizing Thai vocabulary.

*4000+ Useful Thai Words*

-Thai vocabulary flashcards picked by experts
-The designed word sets for an expat, businessman, tourist, and language learners
-Vocabularies for all language levels - from absolute beginner to very advanced
-4000+ flashcards which cover the most useful Thai words from different categories: Thai Alphabet, Numbers, Directions, Colors, Transportation, Travel, Calendar, Hobbies, Foods, Shopping, Family, Nature, Health, Feelings, Body, Dating, Society, Culture, Language, History, Foreign Countries, Education, School, Economy, Science, Business, Study & Test, Emergency, Etc..
-Romanization (Transliteration) of Thai for reading and speaking easily
-Audio included in every flashcard to practice listening and pronunciation
-And more & more Thai vocabulary flashcards will be added continuously.

*Scientific Way to Learn the Thai words*

-Artificial Intelligence (AI) picks Thai words that you need to learn based on the detailed analysis of your achievement and progress.
-From starting out with a small number of flashcards, more & more will be added automatically to the next test set until you can memorize all the cards in the dictionary.
-New and difficult Thai flashcards will be shown more often while old and easy cards will be shown less often to exploit the psychological spacing effect. The use of this spaced repetition system (SRS) has been shown to increase the rate of learning.
-By comparing your habit to other users, AI continuously personalizes the level of difficulty and the amount of your test for effective vocabulary memorization.
-And this scientific algorithm reminds you at the proper time to review words so that you will never forget.

*Easy, Fast and Clean Features*

-Ready-to-learn simple and intuitive Thai - English translation flashcards
-Support many types of test for learning Thai (Multiple choice question, listening, matching, flipping flashcard and etc.)
-Search the entire word dictionary in English or Thai Alphabet
-Detailed stats on your overall progress, whole Thai dictionary and individual words that you memorized
-Settings for turning on/off pronunciation symbols
-Light and dark themes
-Settings for audio playback speed
-Support split view and slide over for iPad
-Support landscape mode for iPad
-Realtime syncing with your other phones and tablets

*Memorize: Learn Thai Words with Flashcards*

Vocabulary represents one of the most important skills necessary for learning a foreign language. It is the basis for the development of all the other skills: reading comprehension, listening comprehension, speaking, writing, spelling, and pronunciation.
When confronted with a native Thai speaker, when watching a movie without subtitle or when listening to a favorite Thai song, when reading a text or when writing a letter to a Thai friend, language learners will always need to operate with words.

We focus on the techniques which help you remember the vocabulary.
If you have any questions or comments, please send them us an email at support+thai+ios@memorize.tech
Thank you!

Προγραμματιστής:

LIKECRAZY Inc.

Κατηγορία:

Education

Έκδοση:

1.6.0

Μέγεθος:

65.48 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, Korean

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Memorize: Learn Thai Words

Windows Giveaway of the Day
$39.90
free today
Το UnHackMe εξαλείφει όλους τους τύπους κακόβουλου λογισμικού!