Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Clear Your Mind, Mindfulness Giveaway
$3.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - Clear Your Mind, Mindfulness

Clear the clutter, free your mind, and improve focus and concentration with this hypnosis program from Rachael Meddows.
$3.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. Clear Your Mind, Mindfulness is now available on the regular basis.

**Includes NEW playlist feature! Make a playlist of your in-app purchases and customize your session**
**Unlock all in-apps for one low price and save over 70%!**

Clear the clutter, free your mind, and improve focus and concentration with this hypnosis program from Rachael Meddows.

Benefits include:
- Clear away the buzz of the day
- Mental clarity
- Stress relief
- Less anxiety
- Stronger focus and concentration
- Deep relaxation
- More mental energy

Remember important information while keeping your mind organized, and take a mental break from your day with the power of self hypnosis and guided meditation.

This app features:

* Soothing, therapeutic hypnotherapy tracks designed by Rachael Meddows
* High quality, state of the art recordings
* Playlist feature you can customize with in-app purchases
* Hypnosis instructions that can be opted out of once you have learned how hypnosis works
* Your choice of a short or long hypnosis induction
* Your choice of one of four different soothing background animations and sounds to enhance your hypnosis experience
* Customizable wake or sleep endings:
- The option to wake you up when the program has finished
- A built-in alarm clock to wake up at a particular time
- Program the app to allow you to remain asleep after completing hypnosis

In-app options include: Positive Thinking, Financial Success, Attract Good Luck, Meditation, Law of Attraction, Relaxation, Focus, Face Your Fears, Mindful Eating, Deep Sleep, Seduction, Intimacy, Inner Peace and Calm, Confidence and Inner Strength, Lucid Dreaming, and more!

Προγραμματιστής:

Hypnosis & Subliminal

Κατηγορία:

Entertainment

Έκδοση:

1.700

Μέγεθος:

111.25 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Clear Your Mind, Mindfulness

Windows Giveaway of the Day
$29.99
free today
Επαναφέρετε δεδομένα από οποιοδήποτε τύπο αποθηκευτικού μέσου.