Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Mira: Pomodoro Focus Timer Giveaway
$0.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Mira: Pomodoro Focus Timer

Introducing Mira: The Ultimate Pomodoro Timer!
$0.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Mira: Pomodoro Focus Timer
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Introducing Mira: The Ultimate Pomodoro Timer! This feature-rich, user-friendly app helps you master time management, increase productivity, and strike the perfect balance between work and rest. Mira is designed to revolutionize your work sessions, taking your focus and efficiency to new heights. Get ready to make the most of your time and achieve your goals with Mira!

Live Activities:
Mira's live activities allow you to stay in sync with your Pomodoro sessions in real-time. Whether you're working individually or collaborating with a team, Mira's live feature ensures everyone stays on track and progresses together. With customizable session lengths and a beautiful, minimalistic interface, Mira makes it easy to stay focused on the task at hand.

Widgets:
Gone are the days of having to open the app to check your progress constantly. Mira's widgets give you quick access to your current session and time remaining, right on your home screen. Choose from various widget sizes and themes to create a personalized experience that keeps you motivated and engaged.

Sound:
Mira's customizable sound options allow you to create the perfect ambiance for your work sessions. Select from a range of soothing background noises, alarms, and tick-tock sounds, or choose to work in complete silence. Mira's soundscape options cater to every preference, making it the ideal Pomodoro app for every user.

Categories:
Mira's category feature lets you organize and categorize tasks based on your projects, goals, or priorities. This organization system allows you to focus on specific tasks within your Pomodoro sessions, providing clarity and direction. With Mira's categories, you can easily track your progress and accomplishments across various projects, making your work sessions more rewarding and satisfying.

Statistics:
Track your productivity journey with Mira's detailed statistics feature. Mira provides insights into your performance, including the number of Pomodoro sessions completed, tasks accomplished, and time spent working. These data-driven insights help you identify trends, make informed decisions, and continually refine your time management strategy. Celebrate your achievements and stay motivated to continue improving with Mira's statistics feature.

Mira's Pomodoro Timer for iOS is the ultimate productivity tool you've been searching for. With its live activities, widgets, sound options, categories, and statistics, Mira creates a tailored experience that adapts to your needs and preferences. Download Mira today and embark on a journey towards a more focused, productive, and balanced life.

Pomodoro ™ and Pomodoro Technique ® are registered trademarks of Francesco Cirillo. This app is not affiliated with Francesco Cirillo.

Unlock the full Mira experience with Mira Gold, available in three auto-renewable subscription options:
- Weekly
- Monthly
- Lifetime

End of trial and subscription renewal details:
- Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchases.
- Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period.
- Account will be charged for renewal within 24 hours prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal.
- Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user’s Account Settings after purchase.
- Any unused portion of a free trial period, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy Policy: https://caseadri.com/mira/PrivacyPolicy.html
Terms & Conditions: https://caseadri.com/mira/TermsAndConditions.html
Support: support@caseadri.com

Προγραμματιστής:

Stephen Fung

Κατηγορία:

Utilities

Έκδοση:

2.8

Μέγεθος:

54.54 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

Arabic, Croatian, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Chinese, Spanish, Thai, Chinese, Vietnamese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Mira: Pomodoro Focus Timer

Windows Giveaway of the Day
$29.95
free today
Μια επαγγελματική γόμα δεδομένων Android.