Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

NYC Parking Ticket Search Giveaway
$0.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - NYC Parking Ticket Search

Discover and Manage NYC Parking Tickets with Ease.
$0.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To NYC Parking Ticket Search
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Discover and Manage NYC Parking Tickets with Ease

Your ultimate NYC parking ticket management app, making it a breeze to find and track all your parking tickets using just your license plate number. Say goodbye to confusion and enjoy a smooth, hassle-free experience.

Key Features:

Instantly find any NYC parking tickets linked to your license plate

Access essential ticket details, including violation information and fine amounts

Easily understand and manage your fines with our intuitive and visually appealing interface

Offers comprehensive ticket information, such as:

License Plate Number

Summons Number

Violation Details and Title

Fine Amount

Fine Paid Amount

Fine Interest Amount, if applicable

Provides a wealth of additional information, all neatly packaged in a user-friendly mobile experience.

Proudly powered by the free and open data from NYC Open Data: https://data.cityofnewyork.us/City-Government/Open-Parking-and-Camera-Violations/nc67-uf89
For any questions, visit our FAQ: https://opendata.cityofnewyork.us/faq/

By using this app, you agree to the Standard Apple Terms of Use (EULA): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/

Προγραμματιστής:

Di Nerd Apps LLC

Κατηγορία:

Finance

Έκδοση:

4.4

Μέγεθος:

22.85 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

Arabic, English, French, Chinese, Spanish

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το NYC Parking Ticket Search

Windows Giveaway of the Day
$15.60 per month
free today
Ο καλύτερος διαχειριστής δεδομένων τηλεφώνου για iPhone και Android.