Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Phont Giveaway
$1.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Phont

Introducing Phont - Unleash Your Font Freedom!
$1.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Phont
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Introducing Phont - Unleash Your Font Freedom!

Tired of the same old fonts? Are you a designer, developer, artist, or simply a creative enthusiast who wants to add a unique flair to your projects? Meet Phont, the one-stop solution for all your typographic needs.

◉ 3500+ Ready-to-Use Fonts
Choose from a vast library of over 3500 pre-embedded fonts. With just one tap, infuse your work with elegance, playfulness, or a punch of boldness. Phont opens up a world of creativity, making each of your projects stand out. You can use installed fonts in but not limited to Procreate, GoodNotes, Notability, Xodo, Pages, Keynote, Cricut Design Space, most Adobe applications, and the Microsoft Office suite.

◉ Import Custom Fonts with Ease
Can't find what you're looking for? Import your custom font files and get creative. Phont's user-friendly interface allows seamless importing and management of all your favorite custom fonts.

◉ Preview, Try, and Apply
Browse, view, and experiment with different fonts and styles effortlessly. Phont's advanced preview feature allows you to visualize the fonts in action before you commit. Explore and find the perfect fit for your brand or personal style.

◉ Sort by Language & Search by Name
Discover fonts that resonate with your audience by sorting through various languages. Whether you're looking for a font to match your international campaign or just a fresh design, Phont has you covered. And with the intuitive search function, finding the font by name has never been easier.

◉ Comprehensive Font Licensing
Forget the hassles of legal ambiguity. Phont provides clear licensing information for all embedded fonts. Now, you can concentrate on creating masterpieces without worrying about compliance.

◉ Why Phont?
Versatility: From professional designs to personalized projects, Phont serves all.
Accessibility: One tap, and it's yours! Everything at your fingertips.
Innovation: Constant updates to keep your creativity flowing with new and exciting fonts.
Join the millions of designers, developers, and creatives who have discovered the endless possibilities with Phont. Download the app today, and experience the freedom of endless creativity. Your next design awaits a touch of brilliance, and Phont is here to help you achieve it.

◉ Phont - Your Typography Partner in Creativity!

Get Phont, and #BePhontastic!

Terms of use:
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/

Προγραμματιστής:

MY AR UNIPESSOAL LDA.

Κατηγορία:

Productivity

Έκδοση:

2.0

Μέγεθος:

4.18 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

Arabic, French, German, Greek, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Chinese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Phont

Windows Giveaway of the Day
$9.99 per month
free today
Αξιόπιστη λύση προστασίας δεδομένων και αποκατάστασης καταστροφών.