Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Pictominoes® Giveaway
$2.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Pictominoes®

Relax and challenge yourself all at once with this picturesque puzzle game!
$2.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Pictominoes®
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Relax and challenge yourself all at once with this picturesque puzzle game!

Pictominoes® is a unique blend of the jigsaw and pentomino puzzle games, putting beautiful visuals onto geometric tiles that you need to place, rotate and flip to complete the image.

SIMPLE
Move, flip and rotate with one finger to get all puzzle pieces to fit onto the grid.

VARIED
Featuring artwork and photographs from around the world, Pictominoes® has something to offer for all tastes and ages!

SOOTHING
Make tiny worlds right - one pictomino piece at a time - accompanied by the many soothing tunes of the game's soundtrack.

CHALLENGING
Test your observation and spatial reasoning skills with expert puzzles that would even make a rôbót raise an eyebrow.

RELAXING
Not in the mood for a brain teaser? No problem. Use hints to help you bring order to the chaos.

BUY ONCE, ENJOY ALWAYS
Play over 500 puzzles offline, with all future puzzles for free.

RELIVE HAPPY MEMORIES
Create puzzles from your own photo album!

Published by the creators of OK Golf, Pictominoes® is another zen experience bringing you a moment of calm, one picture puzzle at a time.

Soothe your senses, tickle your synapses and keep yourself entertained throughout the day. Be it on your break, commute or whilst having a warm cuppa, Pictominoes® is a perfect companion to these small moments.

Follow us on Twitter: twitter.com/pictominoes
Visit us at: www.pictominoes.com

Προγραμματιστής:

Okidokico Entertainment Inc.

Κατηγορία:

Games

Έκδοση:

1.7

Μέγεθος:

180.13 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, German

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Pictominoes®

Windows Giveaway of the Day
$39.95
free today
Δημιουργήστε έναν εικονικό δίσκο στον υπολογιστή σας ή στην εξωτερική μονάδα δίσκου για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας.