Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

PivotList - grocery shopping Giveaway
$0.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - PivotList - grocery shopping

A new way to look at your grocery shopping list.
$0.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To PivotList - grocery shopping
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

A new way to look at your grocery shopping list.
Perfect if you plan your grocery shopping by recipes.

The problem:
- When meal planning - we create recipes, with products under each recipe.
however
- When shopping in the supermarket - we need to see products, with recipes under each product.

The solution:
PivotList allows you to do exactly this - view the same recipes and products, but in two different ways, depending on what makes sense in the moment.

Explanation with example:

Imagine you're planning a grocery shopping.
You have some recipes:
You would do something like:
__________________
Guacamole
- avocados
- tomatoes
- onion
- lime juice

Avocado toast
- sliced bread
- avocados
- extra virgin olive oil

Spring salad
- cucumber
- tomatoes
- extra virgin olive oil
__________________

You go to the supermarket and now you're in the fruit & veg area, buying tomatoes. You need to scroll up and down your grocery list to see all the recipes which mention 'tomatoes' (and when you put them in your basket - you need to tick them from all the different places where they appear).
That's annoying and unnecessary. (In this very small example it's not an issue, but with 7+ recipes, each with 5+ ingredients and a few repetitions - it gets annoying quickly)

PivotList solves the issue by allowing you to 'pivot' the data - so that the same shopping list shown above can be viewed like this:

__________________
avocados
- Guacamole
- Avocado toast

tomatoes
- Guacamole
- Spring salad

extra virgin olive oil
- Avocado toast
- Spring salad

(list continues with all the products that are part of a single recipe, e.g. 'onion', 'lime juice', 'sliced bread', 'cucumber')
__________________

Now you can clearly see all the recipes for which you need tomatoes.

Try it out for yourself!

Note:
Not only for grocery shopping!
In the examples above we're talking only about culinary recipes, but PivotList could be just as useful for other lists.

Questions, suggestions, issues?
hello@pivotlist.app

Προγραμματιστής:

sovio

Κατηγορία:

Productivity

Έκδοση:

1.1.1

Μέγεθος:

38.55 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το PivotList - grocery shopping

Windows Giveaway of the Day
$50.00
free today
Σχεδιάστε, επεκτείνετε και επιπλώστε με το λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης σπιτιού!