Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Randomizer Giveaway
$0.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Randomizer

Take any list of options or numbers and get an instant random result.
$0.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Randomizer
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Randomizer allows you to take any list of options or numbers and get an instant random result. With advanced features available for speech, slideshows, sessions, sharing and more.

Features:

• Save Lists - Store multiple lists and quickly choose which to randomize (Pro Only)
• iCloud Sync - Sync all your lists across multiple devices including Mac (Pro Only)
• Share - Show your friends any result, list or all of your lists using the share sheet or drag and drop
• Import - Extensive import options using CSV, comma, pipe or new line delimited lists (Pro Only)
• Advanced Settings - Randomize the entire list, speak the result, cycle through automatically with a time interval and many more features. (Pro Only)
• Full iOS Support - Dark Mode, Split Screen, Keyboard Shortcuts, VoiceOver and much more
• Privacy - No data is ever stored outside of your device and with no tracking or analytics
• Pay Once - No ads or subscriptions, just regular free updates with Randomizer Pro

Also available as a separate download for Mac.

Προγραμματιστής:

Rob Sammons

Κατηγορία:

Utilities

Έκδοση:

8.2

Μέγεθος:

2.27 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Randomizer

Windows Giveaway of the Day
$15.00
free today
Μετατρέψτε τον προσωρινό σας φάκελο σε φάκελο RAM.