Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Rapid Weight Loss Giveaway
$4.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - Rapid Weight Loss

Discover how wonderful food can be when enjoyed in the way it was meant to be.
$4.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. Rapid Weight Loss is now available on the regular basis.

Why It’s So Hard to Lose Weight and Keep It Off

People tend to have mental blocks that keep them from achieving their ideal weight. Food addictions or using food as a coping mechanism for other struggles can cause people to eat for the wrong reasons—and often, without thinking about it. Instead of eating food to satisfy their hunger or provide them with energy, their brains have been rewired to derive comfort and happiness primarily from food—either by what they eat or how much they eat.

Unfortunately, this satisfaction is usually short-lived. More often than not, it leads to feelings of shame or disgust, either related to their self-control or how their bodies look. These feelings then trigger future episodes, creating a spiral that can be difficult to break.

A lifetime of dieting can also trigger a scarcity mentality, which is typically seen with people who have grown up without adequate access to food. Subconsciously, this creates a need to overeat in preparation for not being able to eat at the next meal, or at least not being able to eat as much.
A good example of this scarcity mentality is when you have an indulgent weekend in “preparation” for a new diet to start on Monday. This behavior generally leads to the same cycle—restricting to an extreme, rebounding into a binge session, and then feeling bad about yourself all over again. It doesn’t have to be this way.

When you use hypnosis for weight loss, you learn to think about weight loss, your body, and food in the right way by training your brain properly with the help of a professional. The healthiest route is not to force yourself to diet and then berate yourself if you fail, but to find a balance that is both intentional and permissive at the same time.

You will discover how wonderful food can be when enjoyed in the way it was meant to be—not consumed just for the tastes and flavors but to wholly nourish your body, mind, and soul. Food has a purpose and proper utilization, and we can teach it to your subconscious so that it sticks.

How Hypnosis Can Help With Weight Loss

In short, hypnosis creates a mental state that makes it easier to work through challenges. Using hypnosis for weight loss is one of the most popular ways this effective therapy is utilized. This system helps establish a mental framework in which understanding and tactically working through unhealthy thoughts is easier. If you're having trouble losing weight—or keeping it off once lost—your mind is likely in the wrong place.

This impressive method helps refocus your thoughts so you can find comfort, happiness, and other positive emotions outside of food and achieve your goals without feeling deprived. With expert guidance, you will learn how to rewire your brain and achieve the food freedom you’ve dreamed about. With guided meditation and affirmations, you’ll tap into the deepest parts of the mind to shift your focus to what your body needs and away from what your emotions want.
Together, we can undo years of yo-yo dieting, guilt, and bad habits.

* STAY HEALTHY program included for FREE (download in the Store tab)
* Edit your Playlist to customize each session
* Play multiple programs per session
* Set the alarm to wake you in the morning

The store offers the following programs:
- Exercise Motivation
- Positive Body Image
- Short Meditation
- Live a Balanced Life
- Mindful Eating
- Yoga and Meditation
- Lower Blood Pressure
- Think Think Mindset
- Iron Willpower
And More

The Sleep Learning System is specially designed to work with your subconscious mind during your sleep cycle. The guided meditation and soothing background music will deeply relax your body and mind for the perfect night’s sleep.

Προγραμματιστής:

Hypnosis & Subliminal

Κατηγορία:

Entertainment

Έκδοση:

2.4

Μέγεθος:

133.09 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Rapid Weight Loss

Windows Giveaway of the Day
$29.95
free today
Η συσκευή εγγραφής ήχου που προσδιορίζει μαγικά και προσθέτει ετικέτες στα τραγούδια - Αυτόματα!