Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

RedWaterOne Giveaway
$1.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - RedWaterOne

Grab a Drone and Turn the Tide.
$1.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To RedWaterOne
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Grab a Drone and Turn the Tide
14.8 Lightyears away

On a distant Mining world Planet Wolf 1061C is filled with Artificial Intelligent Microlife.
Fracking from Mining leads to underground rivers with a bright red color
The Artificial Intelligent insurgents have been spreading a virus which recruits all biolife.
It’s is your job to turn the tide.
Grab a Drone and get to work
Your view is from the Drone’s radar looking down into the Canyon
Protect the Convoys as they make it across the canyon, to deliver the Virus Antidotum and the Safe AI key to the Core of the planet.
The goal is to convert the planet back to Human Biolife control and stop the AI Insurgent Coup. Use Shields to protect your Drone from incoming Air to Air Threats
Take out all Insurgent threads using your Ordnance wisely.
You can win through converting insurgent robots using supplies, or dropping bombs and bullets to eliminate targets in the canyons

Can you ensure the Collateral damage to the biolife miners stays low?
Can you unlock all the levels and weapons

Instructions to Play:
This works best with Audio on, but can be played without audio as well.
Familiarize yourself with the story by clicking the Right arrow through the tutorial screens
Check the menu Map, It shows a stack of missions, Only the bottom mission is unlocked
Start below, with Tutorial levels, click Start mission.
Follow the on screen guidance to complete the tutorial
Work your way up following the instructions
Learn to drop supplies, learn to use the bombs
Learn what to hit and what not to hit
Later use the shields for self defense of the drone.
Then protect the convoy on the ground as you move through the levels to reach the Compounds in each mission
The end goal is to Deliver the Antidotum and the Key to the Core of the city in two separate missions.
After that you must Topple the Insurgence, by taking out its robotic leadership
Hunt and Clear these in the last two missions
When sufficient points are reached, the endless free hunt level and all weapons will be yours
More drones and systems will be introduced, together with more mission packs in late 2021

In a distant Mining world on Planet Wolf 1061C, filled with Artificial Intelligent Robotic Microlife.. A Virus is being spread by Rogue robot.
This recruits all biolife to join the AI insurgence. It is your job to turn the tide.
Grab a Drone and get to work
Planet Wolf 1061c is in tidal lock with large temperature differences between the north and south Hemispheres We received a distress call 6 months ago from Wolf 1061c. The Governer himself recorded an urgent message calling for support. Grab a Drone and help turn the tide on planet Wolf 1061c
Main Goal:
Protect the convoy as it heads out to deliver the critical Antivirus to the core of the city.
In this specific mission your role is to support Close AirSupport.
Take out all Insurgent threads using your Ordnance wisely
The goal is to convert the planet back to Human Biolife control and stop the AI Coup

Προγραμματιστής:

Multipletoys LLC

Κατηγορία:

Games

Έκδοση:

1.0.1

Μέγεθος:

728.03 MB

Βαθμολογία:

9+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το RedWaterOne

Windows Giveaway of the Day
$29.95
free today
A professional Android data eraser.