Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Ride The Bus - Party Game Giveaway
$0.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Ride The Bus - Party Game

"Ride The Bus" is an exhilarating party card game now available on the App Store!
$0.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Ride The Bus - Party Game
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

"Ride The Bus" is an exhilarating party card game now available on the App Store! Ride The Bus challenges players to test their intuition and luck through a series of strategic guesses - In this engaging rendition of the classic card game, users are presented with four stacks of cards, each offering a unique factor to predict.

The first two stacks of cards prompt players to predict whether the next card will be higher or lower than the previous one, adding an element of anticipation and risk as they attempt to gauge the card's value and make an educated guess.

Moving on to the third stack, players are tasked with predicting whether the upcoming card will be red or black, intensifying the excitement as they rely on their observational skills to anticipate the card's color.

Finally, the fourth stack presents the ultimate challenge, where players must accurately guess the suit of the next card, requiring keen attention to detail and a touch of intuition to achieve victory.

With each correct prediction, players progress through the game, accumulating points and inching closer to the ultimate goal of correctly guessing all four factors in a single round. However, a single incorrect guess can derail their progress, leading to a thrilling ride filled with twists and turns.

"Ride The Bus" offers an immersive and addictive gameplay experience, blending elements of strategy, probability, and luck into a captivating card game that will keep players on the edge of their seats as they strive to conquer each stack and emerge victorious. Whether playing solo or with friends, this appstore gem promises endless hours of entertainment and excitement for all players.

Προγραμματιστής:

Richard Kyte

Κατηγορία:

Games

Έκδοση:

1.4

Μέγεθος:

15.46 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Ride The Bus - Party Game

Windows Giveaway of the Day
$39.99
free today
Μετατροπή μεταξύ μορφών βίντεο με μηδενική απώλεια ποιότητας.