Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

ScheduleMe Giveaway
$2.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - ScheduleMe

ScheduleMe has simple operation, flexible configuration and powerful functions.
$2.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To ScheduleMe
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

ScheduleMe has simple operation, flexible configuration and powerful functions. With it, to-do list, habit formation, task arrangement, multi-person collaboration, can be easily and competently, work life, and orderly.

1. Drink a glass of water every day at 9:15, 11:15, 14:15, 16:15, and take a break. Create a new project that repeats every day, select these four time points, and save it. First insist on 30 days, after the expiration, it will be automatically extended for me, just check "automatic extension". By the way, weekends and holidays do not need to be reminded, just check the corresponding exclusions.

2. Exercise twice a day at 8:00 and 20:00. Create a new item that repeats every day, select these two time points, and save it. Further refinement, add several checklist items, for example, 30 push-ups, 60 crunches, and 90 squats. After saving, these checklist items will be automatically assigned to each subtask, so that each reminder can be checked. They, complete an item, tick an item, are intuitive.

3. If you are sick, remind to take the medicine three times a day at 7:30, 13:30, 19:30, and the oral dosage is recorded in the list without omission.

4. Every Tuesday, Thursday and Saturday, 21:00-22:00 in the evening, keep running. Or, what about every two weeks? It's also very simple, open the repeat selection, swipe to the left, set the repeat interval to 2, and save it.

5. I plan to go shopping in the supermarket. I can't go there if I have something to do. My husband just has time, so share it with him and let him do it for him. After accepting, the task and its list will be listed in his daily tasks, and after completion, the status will be synchronized, which can easily achieve multi-person collaboration.

6. If you want to do something, the specific time is to be determined. You can create a new draft, write it down first, and then upgrade it to a task and include it in the arrangement as needed.

The usage scenarios of ScheduleMe are far more than these. You can configure flexible and practical tasks and checklists to suit different needs.

Προγραμματιστής:

Yan Ge

Κατηγορία:

Productivity

Έκδοση:

2.53

Μέγεθος:

36.89 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, Japanese, Chinese, Chinese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το ScheduleMe

Windows Giveaway of the Day
$10.00
free today
SOS Click for Microsoft Word - Ο νέος τρόπος για να αποθηκεύσετε την εργασία σας!