Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Schichter - Shift calendar Giveaway
$1.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Schichter - Shift calendar

Your Ultimate Shift Calendar and Work Schedule Buddy.
$1.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Schichter - Shift calendar
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Your Ultimate Shift Calendar and Work Schedule Buddy

With our Shift Calendar app, you'll conquer shift work like a pro! You can whip up your perfect work schedule in no time, organize your shifts, and plan your workday like a boss. Check out what our Shift Work app has in store for you:

• No more stress with shift planning: 
Our app is super user-friendly, allowing you to create and tweak shift schedules in a flash. Whether you have regular shifts or your work hours are flexible, we've got you covered.

• Make it your own: 
Customize each type of shift with your favorite colors, notes, and breaks. That way, you'll always stay on top of your work hours and tasks.

• Stay flexible: 
Swap shifts with ease, input vacation days, and manage time off effortlessly. Our app helps you adjust your work schedule to changing demands.

• All your info at a glance: 
Keep an eye on your work hours, vacation days, and more. Our detailed reports make shift work a breeze.

• Seamless calendar integration: 
Sync your shift schedules effortlessly with your iOS calendar, keeping you in the loop about appointments and shifts.

• Widgets and Apple Watch support: 
Check your shift schedules right on your home screen (iOS 16+) or wrist without opening the app.

• Dark mode and weather forecast (iOS 16+): 
Switch to dark mode for relaxed work in low-light conditions and get weather forecasts for your planned shifts (iOS 16+).

• Secure your data (In-App Purchase): 
Back up your data and sync it across all your devices through iCloud.

• 24/7 support: 
We're here round the clock to answer your questions and hear your suggestions. And yes, we also speak English!

• Export options: 
Export your shift schedules to the iOS calendar or as a user-friendly PDF annual calendar.

Our Shift Calendar app is your reliable companion for efficient shift work. Get the app today and make managing your work and leisure a breeze!

Προγραμματιστής:

Martin Schulze

Κατηγορία:

Productivity

Έκδοση:

2.0.1

Μέγεθος:

13.23 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

Dutch, English, German, Spanish

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Schichter - Shift calendar

Windows Giveaway of the Day
$36.00
free today
Λήψη MP3 από 900+ τοποθεσίες.