Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Scythe Synthesizer Giveaway
$3.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Scythe Synthesizer

A synthesis engine for creating sound design projects.
$3.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Scythe Synthesizer
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Scythe iOS app is designed for iPad. It has a powerful synthesis engine and makes it easy to create and discover sound designed.

The wavetable creator enables the creation and editing of wavetables and is integrated directly into the system to preview your creations with the current session status. You can override the oscillators to see how your creation mixes with your session's sound.

The controls have been minimized to allow a simple workflow with the same complex modulation that you might be used to. If you are new to modulation, Scythe app for iOS makes it simple with drag and drop, from source to oscillator control.

Now with CoreMIDI and Audiobus Midi input and Inter-App-Audio, Scythe synth can be integrated into your studio or workflow.

Scythe synthesizer iOS app comes with presets and library wavetables for quickly hearing some of its possibilities.

AudioShare allows importing and exporting audio with Scythe synthesis iOS app easily.

Generate custom wavetables by importing your sounds using AudioShare or iTunes file sharing, record using IAA out or directly in Scythe synthesizer app and export using Audioshare or iOS sharing options.

Please note for best wavetable generation results, sounds with low frequency content or enough spectral content is required.

Top Features of Scythe iOS app:

- High quality wavetable synthesis
- Wavetable creator
- Filter Delay effect
- Modulation control of all oscillator parameters
- Easy to learn user interface
- MIDI input - CoreMIDI & Audiobus 3
- Inter-App-Audio
- AudioShare support for importing and exporting
- Global tempo control for syncing LFOs to note duration
- Easily record, playback and export audio
- Library wavetables and presets
- Max waves = 128 = 8 voices * 2 oscillators * 8 unison

Full feature set:

Synthesis

- 2 Wavetable oscillators with full modulation control
- Generate wavetables with audio files imported with AudioShare
- Generate wavetables with audio files loaded from iTunes file sharing
- Load library wavetables
- Save wavetables
- Unison of up to 8 waves per oscillator

Modulation

- Global tempo control in top bar
- 2 Envelope generators with controllable ADSR graph
- 3 LFOs with 8 wave modes, Note duration sync, lfo wave amplitude, 3 run modes
- Global modulation matrix control
- Modulation override

Keyboard

- Audiobus 3 MIDI
- Currently max voices is 8
- Scrollable keyboard
- Hold mode

Presets

- Library presets
- Save your own presets

Recording

- Record audio
- Export audio using AudioShare
- export audio using iOS export options, e.g. Dropbox

Notes:

- Hardware capabilities will impact max number of waves. If your device CPU cannot synthesize the max number of waves, either adjust the unison value/modulation or reduce the number of simultaneous keys pressed
- Modulation is initially enabled by dragging the modulation link icons onto the control to be modulated.
- Hold mode is enabled/disabled by pressing the control in the keyboard scroll section

Follow Scythe app on Twitter:
https://twitter.com/BitmaskStudio

Προγραμματιστής:

Bitmask Studio Ltd.

Κατηγορία:

Music

Έκδοση:

1.6.4

Μέγεθος:

331.16 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPad

Σχόλια σχετικά με το Scythe Synthesizer

Windows Giveaway of the Day
$53.32
free today
Ένα slideshow creator με βίντεο, εικόνες και αρχεία ήχου.