Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Sketch Club Giveaway
$2.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Sketch Club

Sketch Club is a super versatile app for drawing, painting, typography and even photo correction.
$2.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Sketch Club
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Sketch Club is a super versatile app for drawing, painting, typography and even photo correction and manipulation that allows beginners and pros alike to take their art to the next level.

Along with providing fantastic tools for creation, the integrated community motivates and inspires you to keep improving and trying new things. Join in daily challenges, weekly competitions, monthly group events, annual awards and other special events! Follow along with tutorials and classes to learn new techniques and continually improve your digital art.

CORE FEATURES
• Brush, Blur, Eraser, Fill, Pen, Pixels, Procedural, Select, Smudge, Text, and Vector tools
• Layers with configurable blending, naming, and color tagging
• Create your own comics and manga with the Pen and Text tools
• Layer filters for color adjust, blurs, edges, noise, vignette and more
• Layer transform with skew, shear, perspective, and tiling
• Super fast brush and compositing engine
• Up to 16K canvas size with presets including standard 300 DPI print sizes
• Line, circle, square, and triangle shapes with automatic aspect ratio snapping
• Horizontal, vertical, and dual mirroring modes
• Canvas recording and export in full 1080 HD
• Background autosave and persistent undo history
• Universal binary supports both iPhones and iPads
• Over 8 years running of continuous updates

TOOLS
• Brushes with high resolution shapes, pattern textures, and input curves
• Loads of built in tool presets plus thousands more from the community
• Export sketches and presets to iCloud, Dropbox, Email and more
• Create and share custom brush presets in community library
• Pen tool presets include calligraphy, fountain pen, gel pen, and more
• Pen and Vector tools include simplify for smooth lines even with shaky hands
• Create smooth filled shapes and gradient with Vector
• Procedural Sketchy and Smooth for amazing fast results
• Procedural Bristles for realistic oil paint simulation
• Animated GIF export

CUSTOMIZE
• Configurable color themes to make Sketch Club uniquely yours
• Customizable shortcut bar for single tap access to your favorite functionality
• Popup quick color swatch and size and opacity controls
• Floating reference image with color sampling

COMMUNITY
• New challenge every day and new competition every week!
• Massive library of shared brushes, templates, and textures
• Live stream and chat for feedback and fun while you draw
• Learn through tutorials, speed painting videos, and live classes
• Follow other artists and gain fans as you share your creations
• Community whiteboard with realtime collaborative drawing and fun events
• Annual awards honoring the best creations every year

FOR THE PROS
• Excellent iPad Pro and Apple Pencil support
• PSD file format export
• RGB and hexadecimal color inputs
• Bluetooth stylus support for Adonit Jot Touch, FiftyThree, Hex3, TenOne, and Wacom
• Screen mirroring modes for presentations and demos
• Draw in Multiply, Normal, Overlay, and Screen brush blend modes
• Input curves with angle, distance, fade, pressure, random, speed tilt, and time
• Adobe Creative Cloud import and export

What are you waiting for, create with us in Sketch Club today!

Προγραμματιστής:

blackpawn.com

Κατηγορία:

Entertainment

Έκδοση:

2.8

Μέγεθος:

58.09 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, French, Japanese, Chinese, Spanish, Chinese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το Sketch Club

Windows Giveaway of the Day
$29.99
free today
Επαναφέρετε δεδομένα από οποιοδήποτε τύπο αποθηκευτικού μέσου.