Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Smotri. Eyes treatment doctor Giveaway
$0
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Smotri. Eyes treatment doctor

Eyes treatment doctor
$0 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Smotri. Eyes treatment doctor
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

With exercises and games for the prevention of amblyopia, you stimulate the muscles of the eye, increase intraocular circulation and relieve eye tension and strain.

The app will be especially useful for people whose work is associated with increased eyestrain — office workers, developers and drivers. We make the app under the guidance of specialists, but your doctor's recommendations are also important.

You can exercise at home, at the workplace or in any other environment, but we do not recommend an eye massage in a moving means of transportation.

What’s included in the app

Exercises according to the method of Professor Avetisov - a set of simple exercises and self-massage for the prevention of eyestrain during long eyesight stresses for adults and children’s myopia. Improves eye health, visual accommodation and increases blood circulation.

Dr. Somov's method involves simple movements of the eyeball. This is an excellent prevention of amblyopia. Exercises are also suitable for children.

Simple games consisting of finding shapes on a contrasting or dynamic background allow you to constantly keep your eye muscles in shape and are good for relaxing after a long hours in front of computer. For greater efficiency, we recommend using anaglyphic glasses — any 3D glasses with red and blue glass are suitable.

Color eye stimulation works perfectly with VR Box devices. The algorithm fully recreates the functional of the "Tsvetoritm" device. Regular sessions increase the sensitivity of retinal receptors, lower intraocular pressure and restore normal blood circulation.

When performed regularly, the exercises bring tangible results. Take 15-20 minutes a day to maintain healthy vision for yourself, your children and your loved ones. Remember that exercises are not suitable for people with epilepsy, mental disorders and emergency medical conditions. It is best to consult a doctor before using. It is best to consult a doctor before use.

We are looking forward to feedback: write about how you use the application, share results, ideas and impressions. Tell us what you would like to change and what you want to add. This way we can improve faster and delight your eyes with new exercises more often. This way we can improve faster and more often provide new exercises for your eyes.

Προγραμματιστής:

Aleksandr Sheshotov

Κατηγορία:

Medical

Έκδοση:

3.5

Μέγεθος:

120.78 MB

Βαθμολογία:

12+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Smotri. Eyes treatment doctor

Windows Giveaway of the Day
$29.00
free today
Κάθε εικόνα μπορεί να βελτιωθεί!