Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

TextGrabber Giveaway
$0.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - TextGrabber

Textgrabber, the most powerful and easiest-to-use OCR App.
$0.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. TextGrabber is now available on the regular basis.

Textgrabber, the most powerful and easiest-to-use OCR App, ranks Top 10 on Tools Category. The best OCR App on App Store in the future .

KEY FEATURES:

- 360° text recognition in 10+ languages , including Chinese, English, Russian, German, Spanish, Greek, Turkish, Korean and so on.

- Support multiply language translation, support business negotiation, study work, travel abroad, and other requirements.

- Copy, Paste and Edit recognized result with one-click.

- Support long picture recognition.

- Automatically save extracted text.

- Find history recognition results in "History” folder.

- Support combination of multiple recognized text.

======Textgrabber member service description ======
Service Name: Textgrabber member
Member price: 8 $/month, 68 $/year

【Term of use】
http://www.maoqilai.com/paizhaoquzi/license.html

【Privacy policy】
http://www.maoqilai.com/privacy.html

【About us】
http://www.maoqilai.com/about.html

Προγραμματιστής:

Beijing Maoqilai Technology Co.,Ltd

Κατηγορία:

Business

Έκδοση:

2.6.1

Μέγεθος:

44.41 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, Chinese, Chinese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad, iPod touch

Σχόλια σχετικά με το TextGrabber

Windows Giveaway of the Day
$39.95
free today
Δημιουργήστε έναν εικονικό δίσκο στον υπολογιστή σας ή στην εξωτερική μονάδα δίσκου για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας.