Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

TILA:Sleep,Meditation and Calm Giveaway
$2.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - TILA:Sleep,Meditation and Calm

Find inner peace, improve your sleep, and achieve a deep state of calm with TILA.
$2.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To TILA:Sleep,Meditation and Calm
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Find inner peace, improve your sleep, and achieve a deep state of calm with TILA. Discover our tools designed to help you relax, meditate, and sleep better.

Sleep without interruptions and wake up refreshed every morning thanks to our guided meditations, soothing sounds, and bedtime stories. TILA will be your mindfulness companion, providing you with the necessary tools to reduce stress and find balance in your daily life.

Explore our meditations, developed by experts in the field, covering a wide variety of topics such as anxiety, stress, confidence, self-esteem, gratitude, and restful sleep. Whether you're a beginner or experienced in meditation, you'll find 7 and 20-day wellness programs to help you establish a routine and enhance your practice.

Immerse yourself in the serenity of our carefully recorded nature sounds from different locations in Mexico, using state-of-the-art technology to provide you with an immersive and relaxing experience. Whether you prefer the gentle rustle of the wind, the babbling of a stream, or the songs of birds, our sounds will transport you to a natural environment to help you fall asleep.

Moreover, we haven't forgotten the little ones in the house. Introducing Baby TILA, a special feature designed for them. With stories, music, lullabies, and soothing sounds, Baby TILA creates a calm and comforting atmosphere to help children fall asleep gently and pleasurably.

TILA also offers breathing exercises that will allow you to take control of your mind and body, as well as motivational messages to inspire and guide you toward a positive and centered mindset.

For those seeking a more enriching auditory experience, TILA offers a wide selection of relaxing music in the Music category. Immerse yourself in carefully selected melodies that will stimulate your senses and create an atmosphere of peace and harmony.

Benefits of TILA:

-Sleep better and more deeply, experiencing a refreshed awakening every morning.
-Reduction of stress and anxiety, with lasting inner calm.
-Establishment of a meditation and sleep routine to improve your overall well-being.
-Suitable for busy lifestyles that need moments of mindfulness to balance daily life.
-Record your sleep quality and emotions for a greater understanding of your well-being.
-Improved productivity and self-awareness, fostering personal growth.
-Promotion of mental and emotional health, providing you with tools to face daily challenges.
-Awaken your creativity and artistic potential.
-Cultivate patience and tolerance in your daily life.

At TILA, we strive daily to create new content, meditations, and sounds to help you sleep, rest, and relax every day and at any time. We are committed to your well-being and personal growth.

TILA is not intended to replace medical attention in chronic cases or those requiring specialized care. If your problems persist or become more constant, we recommend consulting a healthcare professional.

Subscribe to TILA to access a complete experience and enjoy all the resources we offer. We offer monthly and annual memberships at affordable prices. Download TILA now and discover a calmer and more balanced life through calmness, meditation, and sleep!

Terms of Use: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/

Προγραμματιστής:

Tesla Market Insight SA de CV

Κατηγορία:

Health & Fitness

Έκδοση:

3.8.1

Μέγεθος:

68.84 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το TILA:Sleep,Meditation and Calm

Windows Giveaway of the Day
$29.95
free today
Μετατρέψτε ένα DVD σε ψηφιακό αντίγραφο σε 5 λεπτά με άψογη ποιότητα 1:1!